Vietnamese English

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội đến làm việc với Viện Công nghiệp thực phẩm

Ngày 15/12/2020, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội (Habeco) đã đến thăm và làm việc với Viện Công nghiệp thực phẩm. Tham gia đoàn có Bà Nguyễn Thị Kiều Chi – Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bà Nguyễn Tú Anh, Ông Lê Xuân Anh – Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bà Nguyễn Bích Thủy – Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Bia – Rượu – Nước Giải khát và các kỹ sư của Khối Kỹ thuật thuộc Habeco.

Công ty Habeco muốn hợp tác với Viện Công nghiệp thực phẩm trong phát triển các sản phẩm mới. Các đơn vị trong Viện đã giới thiệu những sản phẩm có tiềm năng của Viện đã được nghiên cứu, phát triển và sản xuất ở quy mô pilot gồm các nhóm sản phẩm: đồ uống không cồn pha chế, đồ uống không cồn lên men, sữa hạt, các sản phẩm từ nấm men. Viện cũng giới thiệu Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm Quốc gia NACEFA được công nhận phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, khả năng phân tích được trên 200 phép thử, trong đó 120 phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017. Trung tâm Vi sinh vật Công nghiệp quản lý Sưu tập giống với 1.500.000 chủng giống có thể hỗ  trợ các đơn vị sản xuất bảo quản chủng giống sử dụng các phương pháp tiên tiến như sử bảo quản bằng nitơ lỏng, đông khô, lạnh sâu. Trung tâm cũng cung cấp dịch vụ xây dựng chỉ dấu ADN để phân biệt các chủng giống, xác định thoái hóa, nhiễm tạp, lẫn chủng bằng giám định ADN. Đoàn cán bộ Công ty Habeco chia nhóm nhỏ để trao đổi kỹ hơn về các sản phẩm hợp tác.


Đoàn cán bộ Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội

 

– T/g: Khuất Thị Thủy –

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print