Vietnamese English

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

BỘ CÔNG THƯƠNG

VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2017

Viện Công nghiệp thực phẩm tuyển 05 viên chức sự nghiệp năm 2017, chi tiết như sau:

I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN

– Viên chức làm công tác nghiên cứu khoa học (nghiên cứu viên, hạng III): 05 người.

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Đối tượng tham gia dự tuyển phải đảm bảo điều kiện chung và điều kiện chuyên môn, cụ thể như sau:

1. Điều kiện chung:

– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Lịch sử bản thân và gia đình phải rõ ràng; phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

– Có văn bằng đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm và ngành dự tuyển; có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ, chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014;

– Có đủ sức khỏe bảo đảm công tác ổn định, lâu dài phù hợp với vị trí cần tuyển;

– Có hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định.

2. Điều kiện chuyên môn:

– Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện chuyên môn theo vị trí việc làm tương ứng như sau:

– Ngạch nghiên cứu viên (hạng III): Tốt nghiệp đại học trở lên, các ngành: Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm, Hóa dược, Công nghệ Lên men, Hóa phân tích, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ Môi trường.

3. Điều kiện ưu tiên:

– Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ 03 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

a) Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội Vụ;

– Bản sao giấy khai sinh, bản photo giấy chứng minh thư nhân dân có chứng thực hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định (nộp 02 bản). Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Văn bản chứng minh quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội của người dự tuyển (nếu có);

– Hai ảnh cỡ 4cm x 6cm, kiểu ảnh chứng minh thư nhân dân, thời gian chụp không quá 3 tháng, ghi họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh;

– Hai bì thư có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người đăng ký dự tuyển.

b) Hồ sơ dự tuyển phải bỏ trong túi đựng hồ sơ, mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức Viện Công nghiệp thực phẩm”, liệt kê đầy đủ danh mục có trong hồ sơ; ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

IV. TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1.Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

a) Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 23 tháng 6 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017.

b) Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghiệp thực phẩm, 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2.Thời gian, địa điểm thi:

a) Thời gian: dự kiến tổ chức thi vào tháng 7 năm 2017. Hội đồng xét tuyển sẽ tiến hành sơ tuyển hồ sơ đăng ký dự tuyển và thông báo đến từng người đủ điều kiện dự tuyển trước 10 ngày, trước ngày tổ chức xét tuyển.

b) Địa điểm thi: tại trụ sở Viện Công nghiệp thực phẩm, 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển:

Xét kết quả học tập và kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn, bao gồm:

a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo của người dự tuyển, cụ thể:

– Phần kiến thức chung: Luật viên chức và một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Viên chức; các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, của Viện Công nghiệp thực phẩm và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực được tuyển dụng.

– Phần kiến thức chuyên ngành: Kỹ năng và kiến thức chuyên môn được đào tạo đối với từng vị trí dự tuyển.

Lưu ý:

– Mỗi người chỉ đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm.

– Không nhận hồ sơ qua bưu điện.

– Hồ sơ đã nộp thì không trả lại.

– Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghiệp thực phẩm. Điện thoại: 024 38584318

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print