Previous
Next

Tin mới

09/11/2021
Lực lượng tự vệ và cứu hộ cứu nạn viện Công nghiệp thực phẩm luôn cơ động, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan, góp phần bảo vệ và xây dựng viện ngày càng vững mạnh.