Previous
Next

Tin mới

12/09/2023
Viện Công nghiệp thực phẩm thông báo triển khai các nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023
31/08/2023
Ngày 30/8/2023, tại Hà Nội, Viện Công nghiệp thực phẩm phối hợp viện Mekong – Thái Lan đã tổ chức “Hội thảo Truy xuất Nguồn gốc để Đảm bảo An toàn Thực phẩm và Nâng cao Năng lực Cạnh tranh của Doanh nghiệp Nông sản Thực phẩm Việt Nam”
04/08/2023
Trung tâm phân tích và giám định thực phẩm Quốc gia (NACEFA) là tổ chức Nhà nước được Cục chăn nuôi – Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ định đánh giá sự phù hợp.