Vietnamese English

THÀNH TÍCH

Trong 50 năm xây dựng và phát triển, Viện Công nghiệp thực phẩm đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý do có nhiều thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Phần thưởng cho Viện Công nghiệp thực phẩm

– 01 Huân chương Độc lập hạng Ba  (2012)

– 01 Huân chương Lao động hạng Nhất ( 2006)

– 01 Huân chương Lao động hạng Nhì (1995)

– 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2002 – 2006)

Và nhiều phần thưởng cao quý khác

Viện CNTP đón nhận những phần thưởng cao quý từ Đảng và Nhà nước

Phần thưởng cho các tập thể và các cá nhân của Viện

– Huân chương Kháng chiến: 03 hạng Nhất, 16 hạng Nhì và 25 hạng Ba.

– 01 Huân chương Lao động hạng Nhì

– 05 Huân chương Lao động hạng Ba (02 tập thể và 03 cá nhân)

– Huy chương kháng chiến: 20 hạng Nhất, 18 hạng Nhì.

– 02 Giải thưởng Kovalepskaia

– 01 Chiến sỹ thi đua Toàn quốc

– Giải thưởng VIFOTEX: 01 Giải nhất

– Giải thưởng Tài năng sáng tạo nữ toàn quốc: 02 cá nhân

Và nhiều phần thưởng cao quý khác

Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Viện và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Giải thưởng Kovalepskaia cho tập thể nữ Viện

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print