Vietnamese English

Tin tức nội bộ

Phát động cuộc thi viết và sáng tác hướng tới Kỷ niệm ngày thành lập Viện

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nội bộ, đồng thời nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập viện Công nghiệp thực phẩm (21/7/1967 – 21/7/2022), viện Công nghiệp thực phẩm phát động cuộc thi viết và sáng tác mang tên “FIRI trong tôi” với chủ đề “Viện Công nghiệp thực phẩm 55 năm – xây dựng và phát triển”.

Xem thêm »

Thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Thực hiện hướng dẫn số 83/HD-CĐCT ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Công đoàn Công thương Việt Nam về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021, Công đoàn viện Công nghiệp thực phẩm triển khai các hoạt động kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên

Xem thêm »