Vietnamese English

PHÒNG KẾ HOẠCH KH VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ: Phòng 106, nhà B, Viện Công nghiệp thực phẩm- 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 38583983

Email: planning@firi.vn

Nhân sự

Trưởng phòng: TS. Vũ Đức Chiến

Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm

Email: chienvd@firi.vn

Điện thoại: 0984783793

Ths. Trần Thị Mỹ Linh

Thạc sĩ Công nghệ Lên men và Đồ uống, chuyên viên

Email: mylinht@firi.vn

Ths. Khuất Thị Thủy

Thạc sỹ Công nghệ Sinh học, nghiên cứu viên chính

Email: thuykt@firi.vn

Ths. Trần Thị Nguyệt Thu

Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm, nghiên cứu viên

Email: thuttn@firi.vn

Chức năng, nhiệm vụ

 • Tham mưu cho lãnh đạo Viện về công tác khoa học công nghệ, các chương trình đề tài, dự án KHCN. Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị nghiên cứu trong quá trình thực hiên đề tài, dự án KHCN và tổ chức nghiệm thu các đề tài, dự án. Quản lý xây dựng dữ liệu về hồ sơ đề tài, dự án.
 • Tham gia công tác quản lý, điều phối và tổ chức các hội nghị hội thảo thuộc các chương trình, dự án Quốc tế theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Viện. Phát triển và khai thác mạng lưới thông tin khoa học giữa Viện và các nước trong khu vực, thế giới. Quản lý hồ sơ và báo cáo kết quả thực hiện các dự án hợp tác quốc tế.
 • Quản lý hồ sơ, thực hiện kế hoạch đào tạo nghiên cứu sinh tại Viện
 • Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học – kỹ thuật gồm: Xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức mạng lưới thông tin, làm đầu mối hợp tác thông tin với nước ngoài thuộc lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, phục vụ thông tin dưới các hình thức: xuất bản ấn phẩm, báo cáo chuyên đề, hội thảo khoa học, quảng cáo giới thiệu sản phẩm.
 • Tư vấn, thực hiện và đánh giá các nhiệm vụ về quản lý chất lượng thực phẩm.

 

Hoạt động

 Công tác quản lý Nhiệm vụ  khoa học công nghệ (KHCN)

 • Được Lãnh đạo Viện giao quản lý toàn bộ hoạt động KHCN của Viện, phòng KHKH và HTQT luôn đề cao trách nhiệm, phối hợp tốt với các phòng chức năng trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện nội dung nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất.
 • Ngoài công tác quản lý nhiệm vụ nghiên cứu KHCN, phòng đã lập các báo cáo hàng năm và tổng kết các thành tựu của Viện CNTP, xây dựng kế hoạch KHCN hàng năm và kế hoạch 5 năm đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu của Bộ chủ quản.
 •  Phối hợp có trách nhiệm và hiệu quả với các đơn vị chức năng trong việc ký kết các hợp đồng cho các nhiệm vụ KHCN, hoàn thành các thủ tục, hồ sơ nghiệm thu đề tài.

 

Công tác Hợp tác Quốc tế (HTQT)

Phòng đã tham gia vào việc xây dựng, điều phối, quản lý và thực hiện một số Dự án HTQT như sau:

 • Dự án “Tăng cường Năng lực Viện Công nghiệp thực phẩm” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản tài trợ (2002 – 2007).
 • Dự án hợp tác với Ngân hàng thế giới “Điều tra khảo sát lượng tiêu thụ CFC và Halon ở Việt Nam để chuẩn bị cho chương trình quốc gia CFC và Halon mở rộng” (2010).
 • Tham gia chương trình Hợp tác phát triển Việt Nam- Đan Mạch về môi trường “Xây dựng tài liệụ hướng dẫn sản xuất sạch hơn trong ngành sản xuất bánh kẹo” (2011).
 • Tham gia  pha II dự án “Chương trình phát triển doanh nghiệp cho phụ nữ trong lĩnh vực chế biến thực phẩm miền Trung Việt Nam” do Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) tài trợ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thực phẩm trong quản lý và thực hành quy tắc vệ sinh sản xuất (2005-2006).
 • Tham gia Dự án “Vượt rào cản chính sách, thương mại và kỹ thuật để hỗ trợ cải tiến và chuyển giao công nghệ khu vực Nam-Nam: Mô hình sản xuất cồn nhiên liệu từ sắn” do Tổ chức Phát triển Liên hợp quốc (UNIDO) và Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ cũng được thực hiện thành công.

 

Công tác đào tạo sau đại học

 • Từ năm 1998, Viện Công nghiệp Thực phẩm đã đào tạo được 14 khóa nghiên cứu sinh tiến sỹ. Cho đến nay 12 nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp và đang giữ các cương vị công tác chủ chốt khác nhau tại Viện và các cơ quan khác.
 • Phòng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục tuyển sinh cho Nghiên cứu sinh (NCS); tổ chức bảo vệ đề cương, chuyên đề, bảo vệ các cấp cho Nghiên cứu sinh; 14 Nghiên cứu sinh đã được nhận Bằng Tiến sĩ Kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

 

Nhiệm vụ thông tin và cung cấp cơ sở dữ liệu về các công trình nghiên cứu khoa học của Viện

 • Quản lý website Viện Công nghiệp thực phẩm
 • Tham gia công tác biên tập Kỷ yếu Khoa học Viện Công nghiệp thực phẩm.
 • Cung cấp cơ sở dữ liệu về các công trình nghiên cứu khoa học của Viện

 

Một số hình ảnh

Lãnh đạo Viện và Phòng KHKH & HTQT tiếp Đại học Tổng hợp Otago, Zew Zealand 

Lãnh đạo Viện và Phòng KHKH & HTQT làm việc với chuyên gia Dự án PUM (Hà Lan)

Lãnh đạo Viện, phòng KHKH & HTQT và các cán bộ nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm cùng TS. Nigel Barret- tình nguyện viên đến từ Australia 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print