Vietnamese English

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến Sỹ cấp Viện

Viện Công nghiệp thực phẩm thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện.

Nghiên cứu sinh: Đỗ Trọng Hưng
Đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất mannitol bằng phương pháp lên men nhằm ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học              Mã số: 62.42.02.01

Người hướng dẫn khoa học:

  1. GS. TS. Lê Đức Mạnh
  2. GS. TS. Nguyễn La Anh

Thời gian: 14h00 thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Nhà B – Viện Công nghiệp Thực phẩm – 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,   Hà Nội.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print