Vietnamese English

Chuyển giao Công nghệ

Công nghệ thu nhận các hoạt chất từ rau, củ và phế phụ phẩm rau củ (Pectin, Flavonoid)

Công nghệ là kết quả nghiên cứu của công trình nghiên cứu khoa học của Viện Công nghiệp Thực phẩm

Công nghệ thiết bị được cơ giới hoá, hiện đại, ứng dụng trên quy mô công nghiệp

Tạo sản phẩm có hàm lượng hoạt chất sinh học cao, không có độc tính, có thể ứng dụng làm nguyên liệu trong sản xuất thực phẩm hoặc là thành phẩm thực phẩm hoàn thiên

Xem thêm »

Công nghệ sơ chế, khử trùng rau, củ, quả trước khi bảo quản, chế biến

Công nghệ là kết quả nghiên cứu của công trình nghiên cứu khoa học của Viện Công nghiệp Thực phẩm

Công nghệ được cơ giới hoá, hiện đại, ứng dụng trên quy mô công nghiệp

Sản phẩm được làm sạch, khử trùng, loại bỏ tạp chất, vi sinh vật nhiễm tạp, chống oxy hoá, ngăn ngừa thối hỏng, hao hụt chất dinh dưỡng của nguyên liệu rau, củ, quả, nông sản.

Xem thêm »