Vietnamese English

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Địa chỉ: Phòng 101, nhà B, Viện Công nghiệp thực phẩm – 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 38584318                     Fax: 024 38584554

Email: personnel@firi.vn

Nhân sự

 

Trưởng phòng

CN. Đặng Quế Hương
ĐT: 0912301288
Email: huongdq@firi.vn

Phó Trưởng phòng

CN. Đặng Văn Hùng
Email: hungdv@firi.vn

Chuyên viên

CN. Lê Thị Thương
Email: thuonglt@firi.vn

Nguyễn Ngọc Giao
Email: hungdv@firi.vn
KS. Nguyễn Trọng Tuấn
Email: tuannt@firi.vn
KS. Trần Văn Tuyến
Email: tuyentv@firi.vn
Lê Thị Minh Yến
Email: yenltm@firi.vn
Chuyên viên – Lái xe

CN. Nguyễn Văn Sơn
Email: sonnv@firi.vn

Nguyễn Thanh Chung
Email: chungnt@firi.vn
Đặng Thị Tuyến
Email: tuyendt@firi.vn
Lương Thị Nhiễu
Email: nhieult@firi.vn
Bùi Quang Điện
Email: dienbq@firi.vn
Đặng Văn Thanh
Email: thanhdv@firi.vn
Hàn Kim Vượng
Email: vuonghk@firi.vn
Ngô Thị Hạnh
Email: hanhnt@firi.vn

Chức năng, nhiệm vụ

 • Tham mưu cho lãnh đạo viện về công tác tổ chức, các chế độ chính sách, quản lý nhân sự, qui hoạch và sắp xếp đội ngũ cán bộ của Viện
 • Thừa uỷ quyền của Viện trưởng giải quyết các loại văn bản: Xác nhận lý lịch, thời gian công tác, hợp đồng lao động ngắn hạn, ký giấy nghỉ phép, giấy đi công tác, giấy giới thiệu.
 • Thực hiện công tác hành chính, quản trị, lưu trữ, và điều động xe ô tô.
 • Xây dựng và thực hiện dự án chống xuống cấp hàng năm, dự án xây dựng cơ bản khác.

 

Hoạt động

1. Công tác tổ chức cán bộ

 • Thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước về các chế độ chính chính sách và các Quy chế của Viện  đối với cán bộ công nhân viên: Nâng lương thường xuyên và trước thời hạn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc; Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý các đơn vị;
 • Làm tốt công tác bảo hiểm xã hội đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Viện Công nghiệp thực phẩm;
 • Tham mưu cho lãnh đạo Viện xây dựng đề án Vị trí việc làm của Viện, danh sách biên chế quỹ lương.
 • Lập các danh sách cho Cán bộ CNV của Viện hưởng phúc lợi (lễ, tết, lương bổ sung, trang phục …), mua phát thẻ bảo hiểm y tế; Đối chiếu hàng tháng, tăng, giảm bảo hiểm và làm sổ mới cho cán bộ công nhân viên;
 • Tham gia sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Viện phù hợp với tình hình thực tế của Viện như: Quy chế Điều hành Viện, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế Văn hóa của Viện và tham gia quản lý mặt bằng.
 • Theo dõi và quản lý các hợp đồng làm việc, lao động; sinh viên thực tập.
 • Tổ chức và tham gia đón tiếp gặp mặt các cán bộ đã nghỉ hưu nhân dịp tết nguyên đán và gặp mặt cán bộ CNV đầu xuân;

2. Công tác Hành chính

 • Thực hiện quản lý các loại văn bản, sử dụng và quản lý con dấu, lưu trữ các loại văn bản của Viện đảm bảo đúng theo quy định của Nhà nước; Giải quyết văn bản đi, đến kịp thời chính xác không để xảy ra sai sót;
 • Tổ chức các Hội nghị, tiếp khách đến làm việc với Lãnh đạo Viện;
 •  Điều động xe kịp thời đảm bảo việc hoạt động của Viện và lãnh đạo Viện đi công tác đúng thời gian và an toàn; Thực hiện tốt công tác hiếu, hỷ;

3. Công tác Quản trị  

 • Giúp Lãnh đạo Viện trong quản lý, sửa chữa thiết bị của Viện;
 • Đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Viện về quản lý theo dõi điện, nước sát thực đối với từng đơn vị trong Viện.
 •  Quy hoạch lại vườn hoa trồng bổ sung cây xanh, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp và làm nước tinh khiết cung cấp cho các đơn vị, phục vụ các hội nghị.

 

4. Các Công tác khác

 •  Thực hiện các hồ sơ khen thưởng các cấp khen thưởng các danh hiệu và bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Viện đã đạt thành tích;
 • Tham gia các hoạt động của Viện: Công đoàn, Đoàn thanh niên và các hoạt động từ thiện; Cùng với Công đoàn tổ chức Tết Thiếu nhi 1/6.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print