Vietnamese English

BAN LÃNH ĐẠO

BAN LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

 VIỆN TRƯỞNG

PGS.TS. VŨ NGUYÊN THÀNH 

Điện thoại: 024 38584481
Email: thanhvn@firi.vn

Lĩnh vực chuyên sâu: Vi sinh vật học

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

PGS.TS. BÙI QUANG THUẬT

Điện thoại: 024 35571795
Email: thuatbq@firi.vn

Lĩnh vực chuyên sâu: Hóa thực phẩm

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. NGUYỄN MẠNH ĐẠT

Điện thoại: 024 3858 3097
Email: datnm@firi.vn

Lĩnh vực chuyên sâu: Công nghệ thực phẩm

 

 

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print