Vietnamese English

Sản phẩm

Bột Dâu hòa tan

Số đăng ký: 05VCNTP/2018 Sản lượng cung cấp được: 500kg /tháng Giá dự kiến: 400.000 đồng/kg Liên hệ: Trung tâm Thực nghiệm sản xuất và chuyển giao công nghệ thực phẩm – Viện Công nghiệp…

Xem thêm »

Bột Chanh leo hòa tan

Số đăng ký: 04VCNTP/2018 Sản lượng cung cấp được: 500kg /tháng Giá dự kiến: 400.000 đồng/kg Liên hệ: Trung tâm Thực nghiệm sản xuất và chuyển giao công nghệ thực phẩm – Viện Công nghiệp…

Xem thêm »

Nấm men Selen 1500/2000

Tên sản phẩm: MEN SELEN 1500/ MEN SELEN 2000 Số đăng ký: 22/2017/0100100706 CBPH (MEN SELEN 1500); 23/2017/0100100706 CBPH (MEN SELEN 2000) Sản lượng cung cấp được: 1 tấn /năm Giá sản phẩm: liên hệ…

Xem thêm »

Siro tía tô mơ muối

– Số đăng ký: 01VCNTP/2019 – Sản lượng cung cấp được: 2.000 chai/ tháng – Giá dự kiến: 40.000 đồng/chai 250 ml; 65.000 đồng/chai 500ml – Liên hệ: Trung tâm Thực nghiệm sản xuất và…

Xem thêm »