Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Địa chỉ: 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 38 583 983 - Email: manh@firi.ac.vn, planning@firi.ac.vn

Website: www:firi.vn

Hotline: 0438 584 318

TRUNG TÂM VI SINH VẬT CÔNG NGHIỆP
  • Ngày đăng:21/18/2015

  • Lượt xem: 440

Trung tâm Vi sinh vật Công nghiệp thực hiện nhiệm vụ thu thập, bảo tồn, lưu giữ các chủng vi sinh vật ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm và công nghệ sinh học, tạo ra các chủng giống mới bằng kỹ thuật gen, thiết lập cơ sở dữ liệu chủng giống, cung cấp giống vi sinh vật cho nghiên cứu, đào tạo, sản xuất. Trung tâm có nhiệm vụ thực hiện các nghiên cứu phát triển công nghệ, đào tạo, cung cấp dịch vụ, hợp tác sản xuất  trong lĩnh vực vi sinh và công nghệ sinh học.

Video

Liên kết website