Vietnamese English

Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư

Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư, bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

File: Nghị định 30/2020/NĐ-CP 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print