Vietnamese English

Hội thảo số về tiêu chuẩn sản xuất EU đối với sản phẩm nông nghiệp

 

Sơ chế thanh long tại kho Hải Bằng, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An (Ảnh: Quang Định)

Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực vào ngày 1/8/2020 mở ra cơ hội lớn cho cả các doanh nghiệp châu Âu và các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là với các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam. Để tạo điều kiện tiếp cận thông tin cho các doanh nghiệp Việt Nam về các tiêu chuẩn sản xuất của EU, Ủy ban Châu Âu tổ chức hội thảo số về các tiêu chuẩn sản xuất EU dành cho sản phẩm nông lương vào ngày 8-9/10/2020 bằng hình thức trực tuyến.

Hội thảo trực tuyến do Ủy ban Châu Âu tổ chức. Hội thảo có sự tham gia của ông Giorgio Aliberti (Đại sứ EU tại Việt Nam), ông John Clarke (Giám đốc, cơ quan đối ngoại quốc tế, Tổng giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Châu Âu) và các chuyên gia Châu Âu về chính sách an toàn và chất lượng thực phẩm, cũng như các đại diện từ cơ quan chức năng Việt Nam, các tổ chức ngành thực phẩm thuộc khu vực EU, các nhà nhập khẩu và bán lẻ địa phương.

Nội dung trọng tâm mà hội thảo trực tuyến tập trung thảo luận là hệ thống Vệ sinh và kiểm dịch thực vật (SPS) của EU đối với các sản phẩm nông lương, gồm động vật và thực vật, đảm bảo rằng sản phẩm EU là an toàn, có thể truy xuất và có chất lượng cao. Hội thảo cũng chia sẻ các phương pháp thực tế tiếp cận tiêu chuẩn chất lượng và an toàn, bao gồm chính sách về thực phẩm và nuôi trồng, dán nhãn, kiểm soát và chỉ dẫn địa lý, cũng như cơ hội thúc đẩy thương mại nông sản EU-Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu các tiêu chuẩn sản xuất EU dành cho sản phẩm nông lương.

– K.T. Thủy theo Propak Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn-

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print