Vietnamese English

Công ty TNHH Tùng Lâm đến thăm và bàn về hợp tác sản xuất và thương mại hóa sản phẩm với Viện Công nghiệp thực phẩm

Ngày 23/10/2020, Công ty TNHH Tùng Lâm dẫn đầu là Tổng giám đốc Vũ Kiên Chỉnh đã đến trao đổi hợp tác với Viện Công nghiệp thực phẩm.

Công ty TNHH Tùng Lâm là đơn vị sản xuất và kinh doanh ethanol lớn với hai nhà máy sản xuất cồn là Nhà máy Cồn Xuân Lộc Đồng Nai công xuất 60.000 MT/năm và Nhà máy Cồn Đại Tân, Quảng Nam công xuất 100.000 MT/năm. Bên cạnh đó, công ty còn sản xuất và kinh doanh các sản phẩm như khí công nghiệp, tinh bột sắn, tinh bột biến tính, trà và thức ăn chăn nuôi … với một nhà máy tinh bột biến tính Bình Định với công xuất 3.000 tấn/tháng.

Ông Vũ Kiên Chỉnh- Tổng giám đốc Công ty TNHH Tùng Lâm

và phụ trách các đơn vị phòng Kinh doanh, R&D … của công ty

Tổng giám đốc Công ty TNHH Tùng Lâm Vũ Kiên Chỉnh rất quan tâm đến các sản phẩm thương mại của Viện Công nghiệp thực phẩm. Ông Vũ Kiên Chỉnh đã trao đổi với Viện trưởng Vũ Nguyên Thành và các cán bộ chủ chốt Viện về việc hợp tác sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm của Viện. Hai bên đã lựa chọn được các sản phẩm để cùng hợp tác sản xuất, thương mại hóa trong thời gian tới. Sẽ có những buổi làm việc tiếp theo để bàn chi tiết hơn đối với các sản phẩm này.

Ông Vũ Kiên Chỉnh trao đổi với Viện trưởng Vũ Nguyên Thành

Bài: K. T. Thủy –

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print