Vietnamese English

Viện Nghiên cứu Da – giày đến thăm và làm việc tại viện Công nghiệp thực phẩm

Đoàn cán bộ của Viện Nghiên cứu Da giày do Phó Viện trưởng Nguyễn Mạnh Khôi dẫn đầu đã đến thăm và học hỏi kinh nghiệm quản lý của Viện Công nghiệp thực phẩm.

 

PGS.TS. Lê Đức Mạnh, Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm đã giới thiệu với Đoàn về Lịch sử phát triển của Viện CNTP, trong đó nhấn mạnh những đóng góp của Viện cho sự phát triển kinh tế- xã hội đất nước.

Viện trưởng Lê Đức Mạnh cũng đã giới thiệu về tổ chức, chức năng nhiệm vụ và các hoạt động của Viện trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt là công tác tổ chức và định hướng nghiên cứu cho phù hợp với tình hình mới phù hợp với Quy định của Nhà nước.

Phó Viện trưởng Nguyễn Mạnh Khôi đã cảm ơn Viện trưởng Lê Đức Mạnh và các cán bộ của Viện đã tiếp đoàn và trao đổi kinh nghiệm tổ chức, quản lý với Viện Nghiên cứu Da giày. Phó Viện trưởng Nguyễn Mạnh Khôi và các thành viên trong Đoàn đã đặt câu hỏi trao đổi kinh nghiệm với Viện CNTP. Buổi làm việc đã diễn ra trong bầu không khí ấm áp, đậm tình đồng chí, đồng nghiệp.

Sau buổi làm việc, Viện trưởng Lê Đức Mạnh đã mời đoàn Cán bộ Viện Nghiên cứu Da giày thăm các phòng thí nghiệm và xưởng thực nghiệm của Viện.

– T/g: K. T. Thủy – 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print