Vietnamese English

Viện Công nghiệp thực phẩm tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ

Nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ, Viện Công nghiệp thực phẩm đã tổ chức các lớp tiếng Anh cho cán bộ công nhân viên. Các lớp này bao gồm tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh nâng cao và tiếng Anh chuyên đề. Lớp tiếng Anh cơ bản nhằm cung cấp các kỹ năng như nghe, nói, giao tiếp cho học viên; lớp nâng cao củng cố kiến thức ngữ pháp, nghe, đọc hiểu, viết giúp học viên tham gia kỳ thi ELTS. Lớp tiếng Anh chuyên đề sẽ là hoạt động định kỳ hàng tháng theo chủ đề liên quan tới  các phương pháp, công nghệ mới, các xu hướng trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm sinh học.

Một buổi học của lớp tiếng Anh nâng cao (Ảnh: Ngọc Sơn)

–  Bài: Khuất Thị Thủy –

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print