Vietnamese English

Viện Công nghiệp thực phẩm tham dự buổi họp trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với lãnh đạo 13 Viện nghiên cứu

Chiều ngày 26/5/2021, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì buổi làm việc trực tuyến với 13 Viện nghiên cứu thuộc Bộ. Tham gia cuộc họp còn có Thứ trưởng Cao Quốc Hưng; Thứ trưởng Trần Quốc Khánh; đại diện các đơn vị chức năng của Bộ: Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch, Pháp chế, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và đại diện 13 Viện nghiên cứu.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi họp (Ảnh: hoạt động KHCN ngành Công Thương)

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu khai mạc cuộc họp. Cuộc họp được tổ chức để các Viện nghiên cứu báo cáo tình hình thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng, cũng như những vướng mắc khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh covid đang diễn biến phức tạp, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn và đưa ra phương hướng trong thời gian tới. Thông qua đó, Bộ Công Thương nắm bắt tình hình thực tế của các Viện nghiên cứu và cùng các đơn vị trong Bộ đưa ra những chính sách phù hợp.

Ông Trần Việt Hòa – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ báo cáo đánh giá một cách toàn diện về hiện trạng của các Viện nghiên cứu cũng như những kết quả, đóng góp của các Viện trong phát triển KH&CN. Lãnh đạo 13 Viện nghiên cứu báo cáo tình hình thực tế tại đơn vị mình.

Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm PGS. TS. Vũ Nguyên Thành phát biểu về tình hình của Viện CNTP thời gian vừa qua, đặc biệt trong giai đoạn vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa tổ chức hoạt động phù hợp đảm bảo tiến độ công việc. Viện tham gia tích cực trong việc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phòng ngừa Covid-19 và cung cấp cho các công ty dược. Viện xác định sẽ phát triển những công nghệ có tính cạnh tranh, hướng tới chế biến những nông sản chủ lực của Việt Nam. Để thực hiện tốt việc này, Viện đang tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, xây dựng những định hướng nghiên cứu dài hạn, có sự tham gia của doanh nghiệp. Viện cũng chủ động hợp tác với các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài nước. Viện đã xây dựng 03 định hướng nghiên cứu dài hạn và các đề xuất gửi Bộ Công Thương.

Lãnh đạo Viện CNTP tham gia họp trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Công Thương

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận những kết quả và đóng góp của các Viện trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ đối với các Viện nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo khi ngành Công Thương đẩy mạnh việc thực hiện quá trình tái cơ cấu với định hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những giải pháp có tính đột phá, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Về phương hướng hoạt động, tập trung xây dựng Chiến lược phát triển của đơn vị trong giai đoạn 2021 – 2030; xây dựng & triển khai Kế hoạch KH&CN giai đoạn trung hạn 2021-2025 và dài hạn 2025-2030. Hướng tới việc làm chủ các công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ của công nghiệp 4.0; hình thành các tài sản trí tuệ của Viện (gồm các sáng chế, giải pháp hữu ích); đẩy mạnh quá trình thương mại hóa sản phẩm, đưa kết quả KH&CN vào thực tiễn thông qua việc liên doanh, góp vốn, mở rộng sản xuất bằng các tài sản trí tuệ của Viện. Ngoài ra, xây dựng nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng. Bộ trưởng yêu cầu các Viện cần rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

 

– Bài: Khuất Thị Thủy, Vũ Đức Chiến

(bài viết có tham khảo thông tin từ https://khcncongthuong.vn/) –

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print