Vietnamese English

Viện Công nghiệp thực phẩm phối hợp với Công ty Kichietsu, Nhà SX Takemoto, Nhà SX Kett tổ chức hội thảo trực tuyến giới thiệu máy phân tích các chỉ tiêu ngũ cốc và máy xác định cấu trúc thực phẩm

Ngày 12/11/2021, Viện Công nghiệp thực phẩm phối hợp với Công ty Kichietsu, Nhà SX Tekemoto, Nhà SX Kett tổ chức hội thảo trực tuyến giới thiệu máy phân tích các chỉ tiêu ngũ cốc và máy xác định cấu trúc thực phẩm. Đại diện hai nhà sản xuất Kett Laboratory và Takemoto đã giới thiệu về công dụng, nguyên lý và phương pháp đo đối với các máy này.

Các thiết bị được giới thiệu trong hội thảo gồm có:

  • Myboy II, Myboy Lite– Máy đo cấu trúc xác định độ cứng, độ giòn, độ dính, độ nhớt, tính đàn hồi của thực phẩm (đối tượng cụ thể là cơm, thịt).
  • AN-820– Máy phân tích các chỉ tiêu độ ẩm, protein, amylose của ngũ cốc
  • FD-720, FD-800– Máy phân tích độ ẩm cận hồng ngoại với độ chính xác cao
  • Powder Whiteness Tester Models C-130 –  Máy xác định độ trắng của các loại bột
  • BS – Máy phân tích sợi quang

 

https://kett.co.jp/

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print