Vietnamese English

Viện Công nghiệp thực phẩm nhận Cờ thi đua đơn vị Xuất sắc trong công tác hoạt động Khoa học ngành Công thương giai đoạn 2011- 2015 do Bộ Công Thương trao tặng

         Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động khoa học, công nghệ diễn ra chiều 23/12 tại Hà Nội do Bộ Công Thương tổ chức. Hội nghị đã đánh giá, tổng kết kết quả hoạt động khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2015 và định hướng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự kiến triển khai giai đoạn 2016-2020.

        Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã khẳng định Khoa học, công nghệ giữ vai trò then chốt của ngành Công Thương. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức với nhiều bất ổn và áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, nhưng ngành công thương đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, năm bắt cơ hội để phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng. Trong thành tích chung của ngành Công Thương giai đoạn 2011-2015 đã có những đóng góp xứng đáng của khoa học và công nghệ, của đông đảo đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác khoa học và công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng tặng cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc 

        Cũng tại Hội nghị, Bộ cũng đã trao tặng bằng khen và cờ thi đua cho các tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015. Viện Công nghiệp thực phẩm đã được trao tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong công tác hoạt động khoa học và công nghệ ngành công thương giai đoạn 2011-2015. PGS.TS. Lê Đức Mạnh, Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm, PGS.TS. Vũ Nguyên Thành, giám đốc Trung tâm Vi sinh vật Công nghiệp, Viện CNTP được tặng Bằng khen cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động KH & CN ngành công thương giai đoạn 2011-2015. Trung tâm Phân tích và Giám định Thực phẩm Quốc gia, Trung tâm Vi sinh vật Công nghiệp thuộc Viện CNTP được tặng bằng khen đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động KH &CN ngành Công thương giai đoạn 2011- 2015.

– Bài: Khuất Thị Thủy –

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print