Vietnamese English

Tuyển tập các công trình khoa học và công nghệ của Viện Công nghiệp thực phẩm nhân Kỷ niệm 55 năm thành lập

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động khoa học công nghệ Chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện Công nghiệp thực phẩm (21/7/1967-21/7/2022), Viện đã phối hợp với Vụ Khoa học & Công nghệ và Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương xuất bản Tập san Khoa học và Công nghệ đặc biệt số 48 tháng 7/2022.

Tập san đặc biệt Chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện Công nghiệp thực phẩm bên cạnh các bài viết của Lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương, Lãnh đạo Viện Công nghiệp thực phẩm và công tác chuyển giao khoa học và công nghệ của Viện, ấn phẩm còn có 15 công trình khoa học và công nghệ tiêu biểu tập trung vào lĩnh vực công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm của các nhà khoa học Viện giai đoạn 2017-2022.

Chi tiết của Tập san đặc biệt Chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện Công nghiệp thực phẩm (bản mềm), xin vui lòng tham khảo tại file đính kèm dưới đây:

Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 48

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print