Vietnamese English

Tùy viên Khoa học Đại sứ quán Italy tại Hà Nội đến thăm và làm việc với Viện Công nghiệp Thực phẩm

Ngày 04 tháng 02 năm 2016, Tùy viên khoa học Đại sứ quán Italy tại Hà Nội, ngài Mariano Anderle và các cán bộ cùng đi đã đến thăm và làm việc với Viện Công nghiệp thực phẩm. PGS.TS. Lê Đức Mạnh và các cộng sự đã thân mật tiếp và làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, ngài Mariano Anderle đã nêu mục đích buổi làm việc. Tùy viên khoa học Đại sứ quán Italy tại Hà Nội cho biết, hiện nay, Chính phủ Italy đang có kế hoạch đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, cụ thể, năm 2015, Chính phủ Italy đã mở Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và thành lập Phòng Tùy viên khoa học trực thuộc Đại sứ quán Italy tại Hà Nội. Chương trình hợp tác khoa học và kỹ thuật theo Hiệp định đã được ký kết giữa Chính phủ hai nước thực hiện trong giai đoạn 2014 – 2016 đã sắp hết hiệu lực, để có cơ sở hoạch định những nội dung cần thiết kéo dài thời gian thực hiện Hiệp định đến năm 2019, Tùy viên khoa học Đại sứ quán Italy tiến hành khảo sát một số cơ sở nghiên cứu khoa học của Việt Nam từ đó đề xuất những vấn đề cần đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới. Chính phủ Italy đã đề xuất với Liên minh Châu Âu về việc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu với các nước trên hai lĩnh vực là Biến đổi khí hậu và ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, trong đó, Việt Nam là một đối tác quan trọng đã được Chính phủ Italy xác định.

PGS.TS. Lê Đức Mạnh đã giới thiệu với ngài Mariano Anderle và các cán bộ cùng đi về Viện Công nghiệp thực phẩm, những thế mạnh, kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học đặc biệt là dịch vụ phân tích, giám định thực phẩm của Viện nghiệp thực phẩm góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và hướng nghiên cứu trong thời gian tới. PGS.TS. Lê Đức Mạnh cho rằng, Chính phủ Italy hợp tác với Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp nhằm tạo ra các sản phẩm mới và an toàn thực phẩm là một định hướng đúng, phù hợp với tình hình hiện nay của Việt Nam. Cho đến nay, Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp, vì vậy, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp trong đó có nội dung nghiên cứu chế biến tạo ra các sản phẩm mới góp phần nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp là việc làm quan trọng đã được Chính phủ Việt Nam xác định. Vấn đề an toàn thực phẩm cũng là một vấn đề lớn hiện đang được quan tâm. Cả hai nội dung nói trên góp phần đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Việt nam, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.

PGS.TS. Lê Đức Mạnh đã giới thiệu với ngài Mariano Anderle về Trung tâm Phân tích và giám định thực phẩm quốc gia Nacefa trực thuộc Viện Công nghiệp thực phẩm, đã được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) cấp chứng chỉ phòng thử nghiệm tiêu chuẩn VILAS 259, các hoạt động và hướng phát triển trong thời gian tới . Hiện nay, Viện đang quan tâm nghiên cứu phát triển công nghệ mới trong chế biến thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm. Đây là những vấn đề được nhà nước cũng như đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm. Những nghiên cứu này rất phù hợp với lĩnh vực hợp tác nghiên cứu khoa học và kỹ thuật về phát triển Công nghệ sinh học mà Chính phủ Italy đang dự kiến hợp tác với Việt Nam.

Ngài Mariano Anderle cho biết, trong thời gian tới, Đại sứ quán Italy sẽ tổ chức những chuyến thăm của các nhà khoa học từ các Viện nghiên cứu và Trường đại học tại Italy đến Việt Nam để các nhà nghiên cứu của hai nước có cơ hội trao đổi trực tiếp về những lĩnh vực trên, chắc chắn các nhà nghiên cứu Italy sẽ đến thăm Viện Công nghiệp thực phẩm, theo đó sẽ có nhiều buổi làm việc giữa hai bên về việc hợp tác nghiên cứu.

Viện trưởng Lê Đức Mạnh đã khẳng định với ngài Mariano Anderle sẵn sàng hợp tác với phía Italy trong những dự án hợp tác nghiên cứu thuộc lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp và an toàn thực phẩm.

Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong không khí cởi mở, hai bên đã có những tiếng nói chung hứa hẹn đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới. Kết thúc buổi làm việc, Viện trưởng Lê Đức Mạnh đã dẫn ngài Mariano Anderle thăm các Trung tâm, Bộ môn nghiên cứu và Xưởng thực nghiệm Công nghệ sinh học của Viện.

 

– Bài: Khuất Thị Thủy –

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print