Vietnamese English

Hội thao Quốc phòng và thể thao lực lượng Dân quân tự vệ quận Thanh Xuân

Ngày 14/10/2020, Trung đội tự vệ viện Công nghiệp thực phẩm tham gia Hội thao Quốc phòng và thể thao lực lượng Dân quân tự vệ quận Thanh Xuân ở các nội dung thi đấu: chính trị, 3 môn phối hợp (chạy vũ trang, bắn súng CKC,ném lựu đạn), quân y, tháo lắp súng. Các chiến sĩ toàn trung đội đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt chương trình hội thao, đạt kết quả cao.

Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ là dịp để các đơn vị đánh giá kết quả huấn luyện, đánh giá khả năng sẵn sàng nhận nhiệm vụ bảo vệ An ninh chính trị, TTATXH ở cơ quan.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print