Vietnamese English

Triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Tránh phân tán, dàn trải

Tại buổi làm việc với Viện Công nghiệp thực phẩm mới đây, ông Trần Việt Hòa – Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ (KH&CN), Bộ Công Thương cho biết quan điểm thống nhất về nguồn lực cho hoạt động KH&CN giai đoạn 2021-2030, trong bối cảnh còn hạn chế sẽ không thể phân bổ đồng đều như cách làm trước đây.
Cần tập trung nguồn lực
Ông Trần Việt Hòa cho biết, trong thời gian qua, Vụ KH&CN đã xây dựng Chiến lược phát triển KH&CN ngành Công Thương giai đoạn 2021-2030. Yêu cầu của hoạt động KH&CN trong giai đoạn mới là phải khẳng định được vai trò then chốt trong sự phát triển của ngành. Đây vừa là yêu cầu khách quan, vừa là bắt buộc. Bộ Công Thương có 13 viện nghiên cứu, hoạt động trong nhiều lĩnh vực và đã triển khai rất nhiều các nhiệm vụ KH&CN. Tuy nhiên, để tập trung nguồn lực và giải quyết được vấn đề lớn của ngành thì không phải đơn vị nào, viện nào cũng làm được.
Làm thí nghiệm trong phòng lab 
Theo ông Trần Việt Hòa, Viện Công nghiệp thực phẩm là đơn vị nghiên cứu đầu ngành trong lĩnh vực thực phẩm, không chỉ của ngành Công Thương mà còn cả nước. Với sự nỗ lực qua các thời kỳ, Viện đã có được hệ thống cơ sở vật chất, nguồn nhân lực tương đối tốt để triển khai các định hướng nghiên cứu. Nếu chúng ta sử dụng nguồn lực đó cho một định hướng lớn hoặc một vài nhiệm vụ mang tầm vóc, câu chuyện sẽ khác. Quan điểm thống nhất trong hoạt động KH&CN giai đoạn này đó là trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, chúng ta không thể nào phân bổ đồng đều như cách làm trước đây. Điều này có nghĩa, một nhiệm vụ có thể nhiều trung tâm, đơn vị có liên quan cùng tham gia phối hợp thực hiện, hoặc có những viện sẽ được tập trung kinh phí nhiều hơn các viện khác, thậm chí có viện không có kinh phí hoạt động KH&CN. Chúng tôi quyết tâm đi theo hướng này, để các viện được tập trung đầu tư về KH&CN, sẽ phải có những định hướng và hướng đi rất rõ nét.
Gắn kết nghiên cứu với thực tiễn
Các viện nghiên cứu của Bộ là các tổ chức nòng cốt trong hoạt động KH&CN, vì vậy, cần có những trao đổi, thảo luận, để cùng xây dựng chiến lược KH&CN thực sự hiệu quả và có sự gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển ngành và phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Đồng thời, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu các viện thuộc Bộ, hướng đến có bộ máy hoạt động hiệu quả, gọn nhẹ, huy động được sức mạnh của đội ngũ KH&CN ngành Công Thương cũng như tận dụng được nguồn lực một cách hiệu quả. Theo đó, phương án tái cơ cấu cần có những lộ trình rất cụ thể để có tính khả thi, ổn định và bền vững trong quá trình triển khai thực hiện. Vụ KH&CN sẽ tổ chức các buổi làm việc với các viện nghiên cứu thuộc ngành nhằm hoàn thành đề án tái cơ cấu để xin ý kiến các bộ, trước khi chính thức phê duyệt để thực hiện trong thời gian tới – ông Trần Việt Hòa nói.
Bộ Công Thương luôn quan tâm đến hoạt động của các viện nghiên cứu, đồng thời mong muốn lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, để cùng tháo gỡ, chia sẻ, giúp các viện có bước phát triển mới trong giai đoạn sắp tới- ông Nguyễn Việt Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN.
– Theo: https://khcncongthuong.vn/-
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print