Vietnamese English

Triển khai Công tác huấn luyện lực lượng tự vệ và cứu hộ cứu nạn năm 2021

Thực hiện kế hoạch huấn luyện lực lượng tự vệ và cứu hộ cứu nạn năm 2021, viện Công nghiệp thực phẩm triển khai công tác huấn luyện từ 2/11 – 9/11/2021. Các nội dung chính trong đợt huấn luyện bao gồm: học tập nội dung chính trị, tập đội hình đội ngũ, kỹ thuật bắn súng và tháo lắp súng tiểu liên AK, kỹ thuật băng bó cứu thương, kỹ thuật phòng cháy chữa cháy…

Lực lượng tự vệ và cứu hộ cứu nạn viện Công nghiệp thực phẩm luôn cơ động, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan, góp phần bảo vệ và xây dựng viện ngày càng vững mạnh.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print