Vietnamese English

Thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Thực hiện hướng dẫn số 83/HD-CĐCT ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Công đoàn Công thương Việt Nam về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021, Công đoàn viện Công nghiệp thực phẩm triển khai các hoạt động kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên viện:

  1. Kiểm tra, thay thế, bổ sung, phân bổ các bình cứu hỏa tại các khu vực quy định;
  2. Thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh, đo thân nhiệt trước khi vào cơ quan, gắn các bình xịt tay tự động tại các khu vực quy định, cập nhật thường xuyên, liên tục các cán bộ công nhân viên thuộc đối tượng F1, F2, F3 và nguy cơ cao qua các phương tiên truyền thông Email, Zalo của viện.

Một số hình ảnh hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print