Vietnamese English

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đến thăm và làm việc với viện Công nghiệp thực phẩm

Ngày 02 tháng 12 năm 2015, Đồng chí Cao Quốc Hưng – Thứ trưởng Bộ Công Thương đã đến thăm và làm việc với Viện Công nghiệp thực phẩm. Cùng đi với Thứ trưởng Cao Quốc Hưng còn có Lãnh đạo và chuyên viên các vụ chức năng của Bộ Công Thương: Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Công nghiệp Nhẹ, Cục An toàn và Môi trường công nghiệp. PGS.TS. Lê Đức Mạnh – Viện trưởng cùng các cán bộ chủ chốt của Viện Công nghiệp thực phẩm đã nồng nhiệt đón tiếp Thứ trưởng và các cán bộ cùng đi.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng và lãnh đạo Bộ Công Thương đến thăm Viện 

PGS.TS. Lê Đức Mạnh đã mời Thứ trưởng và Đoàn công tác thăm các phòng thí nghiệm và xưởng thực nghiệm của Viện Công nghiệp thực phẩm. Thứ trưởng đã trao đổi với các nhà khoa học của Viện về hướng nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện, về đời sống và điều kiện làm việc của các nhà khoa học.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đến thăm Phòng thí nghiệm chung 

Sau khi thăm các phòng thí nghiệm và xưởng thực nghiệm, PGS.TS. Lê Đức Mạnh – Viện trưởng thay mặt các cán bộ chủ chốt của Viện báo cáo với Thứ trưởng về hoạt động của Viện Công nghiệp thực phẩm trong thời gian gần đây, đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015. Sau khi nghe Viện trưởng báo cáo, Lãnh đạo các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch, Tài chính, Công nghiệp nhẹ, Cục An toàn và Môi trường công nghiệp… đã phát biểu ý kiến hoàn toàn đồng ý với Báo cáo của Viện trưởng và trao đổi một số vấn đề để Viện lưu ý thực hiện trong thời gian tới.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đến thăm Xưởng thực nghiệm Công nghệ Sinh học tại Viện 

Phát biểu ý kiến kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã ghi nhận và đánh giá rất cao tất cả các hoạt động của Viện Công nghiệp thực phẩm trong những năm gần đây, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất các mặt hàng mới, công tác đầu tư xây dựng Viện, hợp tác quốc tế. Thứ trưởng yêu cầu Lãnh đạo Viện thời gian tới cần tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2015, xây dựng định hướng nghiên cứu phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong thời kỳ mới; Viện cần tiếp tục nâng cao tiềm lực nghiên cứu, trong đó cần quan tâm đào tạo cán bộ có trình độ cao và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, xứng đáng là một viện đầu ngành trực thuộc Bộ. Lãnh đạo Bộ Công Thương sẽ tạo điều kiện để Viện tham gia tích cực và có hiệu quả vào các nhiệm vụ mà Bộ Công Thương đang đảm nhận. Thứ trưởng cũng yêu cầu các vụ chức năng của Bộ, căn cứ vào nhiệm vụ của mình quan tâm giúp đỡ Viện, đảm bảo cho các hoạt động của Viện phát triển bền vững.

Viện trưởng Lê Đức Mạnh phát biểu 

PGS.TS Lê Đức Mạnh cám ơn Thứ trưởng và Lãnh đạo các vụ chức năng của Bộ đã ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động của Viện trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ về mọi mặt của Lãnh đạo Bộ và các vụ chức năng. Viện trưởng Lê Đức Mạnh hứa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng.

 

– Bài: Khuất Thị Thủy-

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print