Vietnamese English

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Hoàng Lan

Viện Công nghiệp thực phẩm xin thông báo về Lễ  Bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoàng Lan

Đề tài: Nghiên cứu công nghệ thu nhận hỗn hợp Omega 3 & omega 6 từ hạt, tinh dầu và các chất chống oxy hóa từ lá của cây tía tô Việt Nam

Chuyên ngành: Chế biến thực phẩm và đồ uống     Mã số: 62.54.02.01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Quang Thuật

                                      GS.TS. Lê Danh Tuyên

Thời gian: 8h30 thứ bảy  ngày15 tháng 09 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Nhà B – Viện Công nghiệp Thực phẩm – 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38583983.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print