Vietnamese English

Thông báo về Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện của NCS Giang Trung Khoa

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện của nghiên cứu sinh Giang Trung Khoa với Đề tài “Nghiên cứu chiết tách polyphenol từ lá chè xanh và ứng dụng trong bảo quản thực phẩm”, Chuyên ngành: Chế biến thực phẩm và đồ uống, Mã số: 62.54.02.01, Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Quang Thuật sẽ được tổ chức vào 8h30 thứ năm ngày 24 tháng 05 năm 2018. Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Nhà B – Viện Công nghiệp Thực phẩm – 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print