Vietnamese English

Thay đổi về lượng đồng cho phép tiêu thụ hàng ngày (ADI)

Ảnh: (EFSA)

Lượng tiêu thụ hàng ngày cho phép (ADI) đối với đồng (Cu) từ tất cả các nguồn trong thực phẩm sẽ giảm từ 0,15 mg/kg trọng lượng cơ thể xuống 0,07 mg/kg trọng lượng cơ thể dựa trên các nghiên cứu khoa học. Dự thảo khoa học ​​của Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) về đồng trong thực phẩm được mở để lấy ý kiến đến ngày 1 tháng 8 năm 2022.

Đồng là một vi chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi sinh vật bao gồm cả con người. Quá nhiều hoặc quá ít đồng trong chế độ ăn uống có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Đồng còn tồn tại tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm và đi vào chuỗi thực phẩm thông qua việc sử dụng nó trong thuốc trừ sâu thông thường hoặc hữu cơ, trong thức ăn chăn nuôi và phụ gia thực phẩm, cũng như là một chất dinh dưỡng trong thực phẩm bổ sung.

Ủy ban Khoa học của EFSA đã được yêu cầu xem xét giá trị ADI đối với đồng được sử dụng vừa là chất dinh dưỡng vừa là sản phẩm được kiểm soát. Giá trị ADI mới đối với đồng dựa trên nghiên cứu sự lưu giữ đồng trong gan của người lớn.

Ngoài việc xem xét lượng ăn vào cho phép, các nhà khoa học của EFSA đã đánh giá mức độ phơi nhiễm đồng tổng số của người tiêu dùng từ tất cả các nguồn trong chế độ ăn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ phơi nhiễm không vượt quá ADI đã nêu trong Dự thảo. Lượng tiêu thụ cho các nhóm tuổi trẻ vượt quá ADI mới nhưng các chuyên gia kết luận rằng điều này sẽ không gây nguy cơ nhiễm độc đồng suốt đời và do đó không được coi là một mối quan tâm về sức khỏe. Trẻ nhỏ cần nhiều đồng hơn để phát triển và sử dụng với tỷ lệ cao hơn so với người trưởng thành. Do đó, đồng ít có khả năng được giữ lại trong gan của trẻ.

Sau khi hoàn thiện dự thảo, giá trị ADI mới sẽ được áp dụng liên quan đến thuốc trừ sâu, phụ gia thức ăn chăn nuôi, phụ gia thực phẩm và mức tiêu thụ đồng cho phép  như một vi chất dinh dưỡng sẽ được cập nhật.

– TS. Vũ Đức Chiến biên dịch – Theo EFSA

Tài liệu tham khảo: 

https://www.efsa.europa.eu/en/news/updated-advice-acceptable-intake-copper-consultation-open

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print