Vietnamese English

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Viện Công nghiệp thực phẩm tuyển 04 viên chức công tác nghiên cứu khoa học (nghiên cứu viên, hạng III) đợt 1 năm 2020. Chi tiết xem tại file đính kèm Thông báo tuyển dụng

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print