Vietnamese English

Phát huy sức mạnh và vai trò của các Viện nghiên cứu trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương

Sáng ngày 26/11/2023, Bộ Trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp với các Viện nghiên cứu trong ngành Công Thương nhằm triển khai thực hiện Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 2795/QĐ-BCT ngày 30/10/2023.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch -Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Dầu khí và Than, các Cục: Công nghiệp, Hóa chất, Điện lực và Năng lượng tái tạo và sự tham gia của Lãnh đạo 21 Viện nghiên cứu của Ngành Công Thương, cùng các đơn vị báo chí của Bộ.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết Ngành Công Thương đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu Ngành với định hướng lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những giải pháp có tính đột phá. Trong bối cảnh đó, Bộ đã ban hành quyết định số 2795 ngày 30/10/2023 phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Công Thương đến năm 2030, cụ thể như sau:

– Thứ nhất, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến ngành Công Thương cho cán bộ, viên chức của các Viện.

-Thứ hai, khẩn trương rà soát, xây dựng định hướng, mục tiêu phát triển của đơn vị trong giai đoạn đến 2030 theo Chiến lược phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo ngành Công Thương mới được phê duyệt, trong đó cần cụ thể hóa kế hoạch triển khai trong từng năm, từng giai đoạn, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển và yêu cầu tái cơ cấu Ngành, cũng như phù hợp với xu thế phát triển KHCN trên thế giới, đặc biệt là yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

– Thứ ba, chú trọng tập trung và phát triển năng lực KH&CN, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn để hình thành một hệ sinh thái đa dạng, linh hoạt, đóng góp những sản phẩm KH&CN mang tầm quốc gia, khu vực. Đồng thời, tiếp tục làm tốt vai trò tư vấn, tham mưu chính sách giúp các đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chiến lược của mình.

– Thứ tư, tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng gắn kết với các Tập đoàn, Tổng công ty, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

– Thứ năm, tăng cường hợp tác với các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu, đào tạo có uy tín ở trong và ngoài nước nhằm trao đổi, chia sẻ, hợp tác nghiên cứu, tiếp thu trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý tiên tiến của khu vực và quốc tế, phù hợp xu thế hội nhập và sự phát triển công nghiệp 4.0. Đồng thời, tiếp tục mở rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo sau đại học và đào tạo cán bộ kỹ thuật tại doanh nghiệp …

– Cuối cùng, là phải gắn kết chặt chẽ giữa các Viện, các cơ quan nghiên cứu, với các Trường cao đẳng, đại học trong và ngoài nước, các Cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ, các doanh nghiệp …

Tại buổi làm việc cũng diễn ra lễ bàn giao Chủ nhiệm Câu lạc bộ các Viện Nghiên cứu ngành Công Thương từ TS Đào Duy Anh – Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ -Luyện kim cho TS. Phan Đăng Phong- Viện trưởng Viện nghiên cứu Cơ khí.

Lễ bàn giao chủ nhiệm câu lạc bộ các Viện nghiên cứu ngành Công Thương

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Theo: Bộ Công Thương

https://moit.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong/phat-huy-suc-manh-va-vai-tro-cac-vien-nghien-cuu-trong-thuc-hien-cac-muc-tieu-nhiem-vu-trong-tam-cua-nganh-cong-thuong.html

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print