Vietnamese English

Thực hiện Phần việc thanh niên Chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập viện

Hướng tới chào mừng 54 năm ngày thành lập viện Công nghiệp thực phẩm (21/7/1967 – 21/7/2021), được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo viện, thực hiện Kế hoạch phần việc Thanh niên năm 2021, Đoàn viện Công nghiệp thực phẩm đảm nhiệm phần việc: Sơn kẻ vạch đỗ xe trong khuôn viên viện. Với phương châm: Cơ quan an toàn, phòng dịch chủ động, Chương trình đã được đông đảo Đoàn viên tham gia góp phần làm đẹp cảnh quan, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho viện.

.  

Một số hình ảnh thưc hiện phần việc 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print