Vietnamese English

PGS. Athikom Bangviwat và PGS. Veara Loha- Đại học Công nghệ King Mongkut’s Thonburi, Thái Lan đến thăm và làm việc tại Viện Công nghiệp thực phẩm

PGS. Athikom Bangviwat và PGS. Veara Loha- Đại học Công nghệ King Mongkut’s Thonburi, Thái Lan đến Viện và làm việc với PGS. Vũ Nguyên Thành về hợp phần Dự án “Vượt qua rào cản về chính sách, thương mại và hàng rào kỹ thuật để hỗ trợ cải tiến và chuyển giao công nghệ khu vực Nam- Nam: Sản xuất cồn nhiên liệu từ sắn quy mô xưởng thực nghiệm”. Mã số dự án: SAP ID: 100264/GEF ID 4037 do Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc viện trợ.

Hợp phần này đặt trọng tâm vào tạo năng lực liên kết giữa nhà sản xuất và người sử dụng ethanol sinh học, bao gồm tạo ra chính sách thuận lợi và môi trường thị trường, cũng như loại bỏ các rào cản hiện có … với mục đích là thúc đẩy môi trường chính sách và giá cả nhằm hỗ trợ và khuyến khích sản xuất ethanol sinh học ở Việt Nam.

PGS. Athikom Bangviwat, PGS. Veara Loha và PGS. Vũ Nguyên Thành đã trao đổi và thống nhất về nội dung, chương trình và thời gian biểu cho các hoạt động của dự án trong thời gian tới. Các hoạt động của dự án sẽ bao gồm đào tạo chuyên gia về chính sách và cơ cấu giá của cồn nhiên liệu của Lào, Thái Lan và Việt Nam được tổ chức tại Việt Nam và tổ chức diễn đàn chính sách giá, cơ cấu giá và kinh nghiệm của cồn sinh học ở Braxin/Mỹ/EU với các diễn giả đến từ các nước này.

Tiếp PGS. Athikom Bangviwat và PGS. Veara Loha- Đại học Công nghệ King Mongkut’s Thonburi, Thái Lan

Tiếp PGS. Athikom Bangviwat và PGS. Veara Loha- Đại học Công nghệ King Mongkut’s Thonburi, Thái Lan

– Bài: Khuất Thị Thủy –

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print