Vietnamese English

Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Trang

Ngày 29/10/2019, Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Trang đã được tổ chức  tại Viện Công nghiệp thực phẩm với đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bột nấm men giàu kẽm làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm bổ sung”, chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Kẽm là nguyên tố vi lượng rất quan trọng đối với cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng thiếu kẽm vẫn đang là vấn đề khá phổ biến trong cộng đồng. Do đó, việc nghiên cứu để sản xuất chế phẩm bột nấm men giàu kẽm có thành phần dinh dưỡng đa dạng, cân đối, đảm bảo vệ sinh an toàn làm nguyên liệu cho sản xuất thực phẩm chức năng là rất cần thiết.

Luận án của NCS đã đạt được các kết quả như sau:

  • Từ 121 chủng nấm men đã tuyển chọn được 02 chủng nấm men có khả năng tích lũy kẽm cao. Sau khi định tên bằng phương pháp sinh học phân tử, đã xác định được tên loài của chủng tuyển chọn là S. cerevisiae A112 và S. cerevisiae 4087.
  • Dạng kẽm trong nấm men chủ yếu tồn tại ở dạng liên kết với các chất hữu cơ. Kẽm dạng hữu cơ chiếm tỷ lệ cao nhất trong sinh khối chủng S. cerevisiae A112 đạt giá trị 88,17%.
  • Đã xác định được điều kiện nuôi cấy thích hợp cho quá trình tạo sinh khối nấm men giàu kẽm với hàm lượng 15mg/g trong môi trường có 100 g/L glucose, 5g/L cao nấm men, ZnSO4 được bổ sung vào môi trường nuôi cấy ở nồng độ 1,5 g/L tại thời điểm 9h. Sau khi lên men theo phương pháp giá đoạn, hàm lượng kẽm trong sinh khối đạt 15,56 ± 0,51 mg/g với lượng sinh khối là 1,51 ± 0,09 g/100ml.
  • Đã nghiên cứu nâng cao lượng sinh khối nấm men giàu kẽm bằng phương pháp lên men có bổ sung môi trường. Kết quả là hàm lượng kẽm trung bình trong sinh khối đạt 17,32 ± 0,54 mg/g với lượng sinh khối lên tới 2,16 ± 0,10 g/100ml.
  • Đã sử dụng phương pháp tự phân sau đó là sử dụng enzyme Flavourzyme để thu hồi dịch chiết nấm men giàu kẽm.
  • Đã xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bột nấm men giàu kẽm và ứng dụng sản xuất trên quy mô thực nghiệm tại Viện CNTP. Kết quả đã tạo được chế phẩm nấm men giàu kẽm với hàm lượng kẽm 16,8 mg/g, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm… Đã tiến hành thử độc tính của chế phẩm trên động vật cho độ an toàn cao.

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sỹ Viện Công nghiệp thực phẩm đã nhất trí đánh giá luận án của nghiên cứu sinh đã đáp ứng yêu cầu của một luận án tiến sỹ kỹ thuật. Hội đồng đề nghị các cấp quản lý công nhận kết quả bảo vệ luận án tiến sỹ và cấp bằng Tiến sỹ cho NCS Nguyễn Thị Trang.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print