Vietnamese English

Khóa đào tạo kỹ thuật phân tích ứng dụng trong thực phẩm

Ngày 17/5/2018, trong khuôn khổ dự án “Vượt rào cản chính sách, thương mại và kỹ thuật để hỗ trợ cải tiến và chuyển giao công nghệ khu vực Nam-Nam: mô  hình sản xuất cồn nhiên liệu từ sắn” do UNIDO và GEF tài trợ, Viện Công  nghiệp thực phẩm khai giảng khóa đào tạo Kỹ thuật phân tích trong thực phẩm: Phân tích sản phẩm lên men bằng phương pháp sắc ký. Đây là khóa học đầu tiên trong chuỗi các khóa học do Viện CNTP tổ chức trong khuôn khổ của dự án.

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên những cơ sở, nguyên lý của phân tích sắc ký khí, sắc ký lỏng hiệu năng cao cũng như các kỹ thuật phân tích thực phẩm khác. Các bài giảng lý thuyết sẽ song song với thực nghiệm tại Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm quốc gia. Khóa học nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của học viên. Tham gia giảng dậy lý thuyết là giảng viên trường Đại học Khoa học tự nhiên PGS. TS. Đỗ Quang Huy. Các cán bộ Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm Quốc gia sẽ hướng dẫn thực hành cho các học viên.

 

Giảng viên PGS. TS. Đỗ Quang Huy- Đại học KHTN giảng bài về Sắc ký khí, sắc khí lỏng hiệu năng cao

 

– Bài: Khuất Thị Thủy – 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print