Vietnamese English

Hội nghị Trực tuyến Tổng kết Công tác Viện Công nghiệp thực phẩm năm 2021

Ngày 31/12/2021, Viện Công nghiệp thực phẩm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Mặc dù, năm 2021 là một năm nhiều khó khăn: Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số thay đổi chính sách như quy định mới các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đáp ứng GMP, chính sách hậu kiểm trong giám sát lưu thông hàng hóa … Viện đã hoàn thành tốt các mặt công tác. Viện đã xây dựng định hướng phát triển dài hạn tới năm 2030, kế hoạch phối hợp với các cơ quan quản lý về ATTP và đệ trình Bộ Công Thương phê duyệt. Nội dung bao gồm 02 dự án công nghệ cao, 01 dự án thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia ngành thực phẩm, 01 dự án thành lập trung tâm kết nối và chuyển giao công nghệ, 02 nhiệm vụ hàng năm về ATTP. Năm 2021, Viện đã tổ chức thực hiện 18 đề tài dự án các cấp, 02 dự án quốc tế với đối tác Thụy Điển và Cộng hòa Pháp. Viện đã công bố 9 bài báo khoa học, trong đó có 3 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế. Viện đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, trong đó có một số doanh nghiệp lớn như Habeco, Massan… Sản xuất thực nghiệm bước đầu có kết quả, đã đưa ra thị trường sản phẩm có chất lượng cao. Hiện nay có 19 sản phẩm mang thương hiệu của Viện đã được đăng ký và tiêu thụ trên thị trường được người tiêu dùng đánh giá cao. Hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên được tổ chức hiệu quả và thiết thực. Cán bộ Viện đã đóng góp 85 triệu đồng cho các quỹ: Phòng chống đại dịch Covid-19; Ủy ban mặt trận Tổ quốc; quỹ ủng hộ đồng bào gặp bão lụt…

Về phương hướng năm 2022, Viện sẽ hoàn thiện toàn bộ cơ sở dữ liệu của Viện; xây dựng định hướng nghiên cứu gắn kết với doanh nghiệp và thực tế sản xuất dựa trên các định hướng nghiên cứu dài hạn đã trình Bộ Công Thương; triển khai các đề tài, dự án, các nhiệm vụ khoa học thường xuyên với chất lượng tốt và đúng thời hạn. Viện sẽ xây dựng Trung tâm kết nối và chuyển giao công nghệ, nhằm tạo công nghệ đột phá, tăng thêm việc làm cho viên chức; thúc đẩy sản xuất trong Viện… Viện cũng thực hiện tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao có chế độ ưu đãi phù hợp, tổ chức việc đào tạo, đào tạo lại cán bộ về chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng chuyển giao công nghệ …

Tại Hội nghị Viện CNTP đã tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022 để thiết thực lập thành tích Chào mừng Lễ Kỷ niệm 55 thành lập Viện Công nghiệp thực phẩm (21/7/1967-21/7/2022).

– K. T. Thủy, V. Đ. Chiến –

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print