Vietnamese English

Hội nghị Tổng kết Công tác Viện năm 2019 và Triển khai Nhiệm vụ năm 2020

Ngày 31/12/2019, Viện Công nghiệp thực phẩm đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Viện năm 2019 và Triển khai Nhiệm vụ năm 2020. Viện trưởng Lê Đức Mạnh phát biểu tổng kết kết quả hoạt động của Viện năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, Viện đã triển khai, tổ chức thực hiện 03 Nhiệm vụ thường xuyên và 21 nhiệm vụ nghiên cứu đề tài, dự án. Trong đó, 03 đề tài cấp nhà nước đã được nghiệm thu, Viện đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở 04 đề tài cấp Bộ năm 2019 theo đúng tiến độ, đã làm thủ tục cần thiết để xin nghiệm thu cấp bộ và cấp Nhà nước. Nhiều đề tài, dự án sau khi nghiệm thu đã có thể chuyển giao công nghệ hoặc tổ chức sản xuất tại Viện. Năm 2019, tuy tình hình kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, kinh phí nhà nước cấp không đủ, nhưng Viện vẫn đảm bảo lương cho cán bộ công nhân viên cả trong và ngoài quỹ lương. Năm 2019, thu nhập bình quân của CBCNV là 7,5 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động chuyển giao công nghệ của Viện có nhiều tiến bộ, đã ký được nhiều hợp đồng dịch vụ kỹ thuật, CGCN cho các doanh nghiệp. Về công tác hợp tác quốc tế, Viện đã tham gia Dự án nhánh “Sản xuất cồn nhiên liệu từ sắn tại Việt Nam” do Tổ chức Phát triển Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ. Hiện nay, Viện đang tiếp đón với 01 tình nguyện viên người Australia đến làm việc tại Viện. Về công tác đào tạo, Viện đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ cấp bộ môn, cấp viện cho 01 NCS. Viện đã tổ chức các lớp đào tạo về tiếng Anh và chuyên ngành cho cán bộ. Các công tác tài chính, công tác đoàn thể, hoạt động xã hội, từ thiện và công tác an ninh quốc phòng, trật tự và tự vệ được thực hiện tốt. Trong năm 2020, Viện tiếp tục chuẩn bị các nội dung nghiên cứu và hợp tác có sự phối hợp chặt chẽ giữa Viện và doanh nghiệp để kết quả nghiên cứu đáp ứng nhu cầu thực tế sản xuất kinh doanh. Viện xây dựng kế hoạch phát triển Viện 5 năm, 10 năm. Trong đầu năm, Viện sẽ thực hiện kiểm kê trang thiết bị, đánh giá lại vốn nhà nước. Viện sẽ tổ chức đại hội chi bộ vào tháng 2 và đại hội đảng bộ Viện vào tháng 4.

Viện trưởng Lê Đức Mạnh phát biểu tại Lễ tổng kết 

Tiếp đó là các Báo cáo của Công đoàn và Đảng ủy Viện Công nghiệp thực phẩm. Viện trưởng cũng lắng nghe và trao đổi ý kiến với các CBCNV và trao bằng khen cho các cán bộ có thành tích tốt trong năm vừa qua./.

 

Bài: Khuất Thủy, Ảnh: Ngọc Sơn –

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print