Vietnamese English

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 5 tháng 7 năm 2017, Viện Công nghiệp thực phẩm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng, Phó Viện trưởng Bùi Quang Thuật cho biết, năm 2017, Viện thực hiện 23 đề tài, dự án các cấp; cho đến nay tất cả các đề tài, dự án đều được thực hiện đúng tiến độ. Về hợp tác quốc tế, Viện đang triển khai 02 dự án do Chính phủ Thụy Điển và UNIDO tài trợ. Dự án do Chính phủ Thụy Điển tài trợ, Viện đã cử cán bộ sang Thụy Điển để học tập và làm việc, các nội dung thực hiện tại Việt Nam đã được thực hiện nghiêm túc và có kết quả khả quan. Dự án do UNIDO tài trợ đã hoàn thành pilot tại Viện, hiện đang triển khai các nội dung tiếp theo của dự án. Về sửa chữa nhỏ và đầu tư thiết bị, Viện đã làm các thủ tục cần thiết đề nghị Bộ Công Thương phê duyệt. Về đào tạo tiến sĩ, Viện đã tổ chức bảo vệ luận án cho 01 nghiên cứu sinh và tổ chức thông qua chuyên đề cho các nghiên cứu sinh khác. Về chuyển giao công nghệ, Viện đã ký được 14 hợp đồng, dịch vụ khoa học công nghệ 6 tháng đầu năm vẫn ổn định như cùng kỳ năm trước. Về tổ chức sản xuất tại Viện đã có những tiến bộ nhất định, tuy nhiên sản xuất còn nhỏ lẻ và hoạt động thương mại hóa sản phẩm vẫn còn tồn tại những bất cập, do đó doanh thu chưa cao. Hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên CSHCM đã ghi dấu ấn đậm nét trong các hoạt động của Viện hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện. Trong 6 tháng đầu năm, Viện đã tiếp Đoàn Thanh tra Bộ Công Thương, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội và Đoàn Kiểm toán nhà nước. Kết luận của các Đoàn kiểm tra, kiểm toán đều ghi nhận sự nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định của nhà nước, không có biểu hiện tham ô, tham nhũng.

Lãnh đạo và cán bộ Viện tham dự lễ sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Việt Anh báo cáo công tác Đảng sáu tháng đầu năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được Đảng ủy Viện quan tâm, quán triệt các chỉ thị của Đảng đến từng đảng viên, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện cơ bản hoàn thành tốt. Đảng ủy Viện đã hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị xét kết nạp 1 quần chúng ưu tú, 1 đảng viên đang hoàn thiện hồ sơ xét chính thức, đăng ký danh sách cử 5 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng  và đảng viên dự bị đi học lớp bồi dưỡng chính trị đảng viên mới, 1 đảng viên tốt nghiệp lớp Cử  nhân chính trị và 1 đảng viên của Đảng bộ đang theo học chương trình Cao cấp chính trị.

Viện trưởng Lê Đức Mạnh phát biểu tổng kết hội nghị

Tại buổi lễ, Viện trưởng Lê Đức Mạnh đã tổng kết hội nghị. Viện trưởng đã trao đổi với cán bộ Viện về tình hình cân đối thu chi toàn Viện, về tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác. Viện trưởng nhấn mạnh, trong 6 tháng qua, việc chuyển giao công nghệ chưa được tốt, chưa có nhiều hợp đồng chuyển giao công nghệ, doanh thu từ chuyển giao công nghệ chưa cao. Việc tổ chức sản xuất tại Viện được thực hiện khá thành công, đã có nhiều sản phẩm mới được thị trường chấp nhận, doanh thu đang có tín hiệu tăng. Viện trưởng đã chấn chỉnh hoạt động KHCN trong thời gian tới để đạt được hiệu quả tốt hơn. Về công tác hợp tác quốc tế, Viện cũng cần tìm đối tác truyền thống, gắn bó, thực hiện những dự án hợp tác lâu dài để nâng cao trình độ nghiên cứu cho cán bộ và cập nhật với trình độ phát triển khoa học và công nghệ của thế giới. Về công tác hành quản lý, Viện đã xây dựng được 18 quy chế đủ đảm bảo cho hoạt động của Viện đúng với quy định của nhà nước. Viện trưởng yêu cầu Tổ soạn thảo quy chế phải cập nhật những hướng dẫn mới của các cơ quan quản lý nhà nước và căn cứ vào tình hình thực tiễn của Viện để chỉnh sửa các quy chế cho phù hợp. Công tác Tài chính kế toán đã được thực hiện tốt. Về nhiệm vụ trước mắt, Viện tập trung tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Viện (21 tháng 7 năm 1967 – 21 tháng 7 năm 2017). Lễ sơ kết 6 tháng đầu năm đã kết thúc tốt đẹp.

                                                                                                                                                                                                     – Bài: Khuất Thị Thủy, Ảnh: Ngọc Sơn –

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print