Vietnamese English

Hội nghị Sơ kết Công tác 6 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Viện Công nghiệp thực phẩm đã tiến hành Hội nghị Sơ kết Công tác 6 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ Công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do các nguyên nhân khách quan như dịch bệnh Covid-19, kinh phí chi hoạt động thường xuyên bị cắt giảm … Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ KHCN được đề ra và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều nước như Thụy Điển, Hàn Quốc, Úc… Sản xuất thực nghiệm phát triển ổn định, Viện đã gia công nhiều sản phẩm có giá trị cho các doanh nghiệp. Công tác tư vấn, chuyển giao công nghệ và kinh doanh sản phẩm đã được đẩy mạnh. Viện thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Thực hiện đúng các quy chế: đào tạo, tuyển dụng, nâng cao chất lượng đào tạo và trình độ cán bộ CNV.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là tích cực và nghiêm túc thực hiện tốt các đề tài/dự án khoa học và công nghệ các cấp đảm bảo đúng nội dung tiến độ đồng thời hoàn thiện các Thuyết minh và hợp đồng nhiệm vụ KHCN năm 2021, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ KHCN để tăng thêm nguồn thu cho Viện, tăng cường công tác chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, tập trung đầu tư nghiên cứu công nghệ chế biến các sản phẩm từ nông sản là thế mạnh của Việt Nam và hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Phó Viện trưởng Vũ Nguyên Thành phát biểu tại Hội nghị

Về công tác Đảng, Viện đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Viện Công nghiệp thực phẩm nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Viện đã hoàn thành tốt các công tác đã đề ra trong chương trình kế hoạch hành động, đặc biệt làm tốt công tác xây dựng đảng như đã kết nạp 3 đảng viên mới, 1 đảng viên của Đảng bộ đã hoàn thành chương trình Cao cấp chính trị … Đảng bộ Viện đã tiến hành các thủ tục cần thiết cho công tác bổ nhiệm Viện trưởng và bổ nhiệm mới Phó Viện trưởng và các cán bộ quản lý khác. Trong thời gian tới Đảng bộ Viện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm nâng cao vai trò và vị thế của Viện trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị này, Viện trưởng Lê Đức Mạnh phát biểu chia tay toàn thể cán bộ Viện. Viện trưởng Lê Đức Mạnh đã công tác tại Viện 36 năm (từ năm 1984), với 18 năm làm công tác lãnh đạo và 15 năm trên cương vị Viện trưởng. Đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn trong quá trình phát triển của Viện CNTP như xây dựng cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, xây dựng Xưởng thực nghiệm CNSH, Phòng thí nghiệm trọng điểm về Vi sinh, cải thiện điều kiện, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ trẻ được quan tâm. Công tác tài chính minh bạch và dân chủ cơ sở được thực hiện tốt, hoạt động có thu đi vào nền nếp qua đó tăng cường khối đoàn kết nội bộ. Đ/c Lê Đức Mạnh đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý. Đ/c Lê Đức Mạnh phát biểu cảm ơn sự giúp đỡ của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Vụ chức năng, các doanh nghiệp và lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Viện, các cán bộ đã nghỉ hưu cũng như đang công tác đã giúp đỡ đồng chí và chúc Viện phát triển mạnh mẽ hơn nữa xứng đáng với sự mong đợi của cán bộ.

Viện trưởng Lê Đức Mạnh phát biểu chia tay cán bộ Viện

Phó Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Vũ Nguyên Thành thay mặt toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ Viện cảm ơn những đóng góp của đ/c Lê Đức Mạnh đối với sự phát triển của Viện và hứa sẽ đưa Viện phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới xứng đáng với sự mong đợi của các thế hệ đi trước.

 

– Bài: K. T. Thủy –

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print