Vietnamese English

Học bổng Tiến sĩ, Thạc sĩ Công nghệ sinh học

Trung tâm Vi sinh vật Công nghiệp, Viện Công nghiệp thực phẩm thông báo tuyển học viên Tiến sỹ và Thạc sỹ tham gia Dự án Quốc tế Tìm kiếm enzyme mới nhằm ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu sinh học, vật liệu, hóa chất từ sinh khối thực vật”.

 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Học viên có thể tham gia một phần hoặc toàn bộ các nội dung sau:

 • Phân lập, tuyển chọn, định danh, phát hiện và miêu tả các loài vi sinh vật mới
 • Đánh giá khả năng thủy phân, oxy hóa, chuyển hóa thành phần sinh khối thực vật
 • Giải trình tự và phân tích genome của các chủng/loài mới
 • Lên men và đánh giá biểu hiện gen thông qua phân tích transcriptome
 • Tách dòng, biểu hiện, tinh chế và đánh giá đặc tính của enzyme mới
 • Phát triển ứng dụng enzyme, vi sinh vật

HỌC VIÊN TIẾN SĨ

Học bổng và ưu đãi

 • Học bổng 250 triệu VNĐ/học viên
 • Cơ hội thực tập ngắn hạn (3-6 tháng) tại ĐHTH Chalmers, Thụy Điển
 • Dự án chi trả toàn bộ chi phí nghiên cứu

Yêu cầu

HỌC VIÊN THẠC SĨ

Học bổng và ưu đãi

 • Học bổng 30 triệu VNĐ/học viên
 • Dự án chi trả toàn bộ chi phí nghiên cứu

Yêu cầu

 • Có kết quả thi tuyển vào chương trình ThS
 • Bố trí đủ thời gian cho nghiên cứu

CÁC BƯỚC DỰ TUYỂN

 • Ứng viên gửi đơn dự tuyển và lý lịch khoa học về địa chỉ: thuttn@firi.vn
 • Phỏng vấn theo lịch hẹn.

THỜI HẠN

Dự án sẽ tuyển tới khi tìm được ứng viên phù hợp. Kết quả sẽ được thông báo trên trang web của Viện Công nghiệp Thực phẩm (https://firi.vn).

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print