Vietnamese English

Hoạt động phối hợp giữa Viện Công nghiệp thực phẩm và Tổ chức tình nguyện Australia

Theo chương trình hợp tác giữa Viện Công nghiệp thực phẩm và Tổ chức tình nguyện Australia, TS. Nigel Barret bắt đầu đến làm việc tại Viện từ ngày 16/12/2019 đến ngày 16/07/2020. TS. Nigel hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm,  công nghệ hóa học và có nhiều năm làm việc tại các nhà máy sản xuất thực phẩm ở Australia và Brazil. TS. Nigel sẽ phối hợp với Viện để hỗ trợ doanh  nghiệp tháo gỡ khó khăn và đổi mới công nghệ … Đồng thời, TS. Nigel sẽ tổ chức các Hội thảo chuyên đề tại Viện.

Hoạt động đầu tiên của TS. Nigel là phối hợp khảo sát công nghệ sản xuất gelatin tại Công ty CPTM Sản xuất Da Nguyên Hồng, Lạng Sơn. Buổi họp chuyên đề về công nghệ sản xuất gelatin và những thực trạng tồn tại đã được tổ chức vào ngày 14/01/2020. Viện đã thành lập Tổ công tác và sẽ làm việc với công ty trong thời gian tới nhằm đề xuất các giải pháp cải thiện công nghệ.

 

TS. Nigel giới thiệu về công nghệ sản xuất gelatin

TS. Nigel và cán bộ Viện đến làm việc ở Công ty CPTM Sản xuất Da Nguyên Hồng

  • – T/g: Khuất Thị Thủy –
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print