Vietnamese English

GS. Borisenko Evgeny Geogrevich, Trường đại học Thực phẩm Matxcova đến thăm và làm việc tại Viện Công nghiệp thực phẩm

Ngày 14 tháng 3 năm 2018, GS. Borisenko Evgeny Geogrevich, Trường đại học Thực phẩm Matxcova, LB Nga đến thăm và làm việc tại Viện Công nghiệp thực phẩm. Viện trưởng Lê Đức Mạnh, Giám đốc TT Vi  sinh vật Công nghiệp Vũ Nguyên Thành, Chủ nhiệm BM Công nghệ sinh học Vi sinh Nguyễn La Anh, Phó trưởng phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế Trần Mỹ Linh và các cán bộ TT Hóa sinh Công nghiệp và Môi trường, phòng KHKH- HTQT tiếp đoàn.

Borisenko trao đổi với Viện trưởng Lê Đức Mạnh và các cán bộ Viện

về hướng nghiên cứu đang được quan tâm hiện nay

Viện trưởng Lê Đức Mạnh đã giới thiệu với GS. Borisenko Evgeny Geogrevich về mô hình tổ chức của Viện và các lĩnh vực nghiên cứu mà Viện quan tâm. Viện trưởng Lê Đức Mạnh cám ơn GS và thông qua GS đến các nhà khoa học Trường đại học Thực phẩm Matxcova đã góp phần đào tạo các cán bộ khoa học lĩnh vực thực phẩm cho Việt Nam nói chung và cho Viện Công nghiệp thực phẩm nói riêng. Viện trưởng khẳng định những cán bộ của Viện được đào tạo tại Trường đại học Thực phẩm Matxcova đều là những cán bộ có tư cách đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, hiện đang giữ vai trò quan trọng trong công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Viện Công nghiệp thực phẩm. Viện trưởng mong muốn thông qua GS. Borisenko sẽ thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa Viện Công nghiệp thực phẩm Việt Nam và Trường đại học Thực phẩm Matxcova, LB Nga.

Borisenko tặng quà lưu niệm Viện trưởng Lê Đức Mạnh

Borisenko Evgeny Geogrevich là nhà nghiên cứu giầu kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, nhiều công trình nghiên cứu của GS đã được ứng dụng sản xuất tại LB Nga. GS. Borisenko trao đổi về hướng nghiên cứu đang rất được quan tâm hiện nay, đặc biệt là việc nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật. GS đã giới thiệu những thành tựu nghiên cứu của mình và mong muốn hợp tác với Viện Công nghiệp thực phẩm để đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam.

Viện trưởng Lê Đức Mạnh cảm ơn những trao đổi của GS. Borisenko và cho rằng vấn đề Giáo sư vừa nêu rất được quan tâm tại Việt Nam. Viện trưởng ủng hộ việc hợp tác nghiên cứu giữa GS. Borisenko và các nhà khoa học của Viện Công nghiệp thực phẩm. Ngay tại buổi làm việc, Viện trưởng đã giao nhiệm vụ cho các cộng sự cùng với GS. Borisenko xây dựng nội dung hợp tác trong thời gian tới và trình Chính phủ Việt Nam phê duyệt. Viện trưởng Lê Đức Mạnh đã trân trọng mời GS. Borisenko tham gia với tư cách là chuyên gia. GS. Borisenko đã vui vẻ nhận lời.

Kết thúc buổi làm việc, GS. Borisenko đi thăm các phòng nghiên cứu và xưởng thực nghiệm của Viện./.

GS. Borisenko chụp ảnh lưu niệm cùng Viện trưởng Lê Đức Mạnh và các cán bộ Viện

– Bài: Khuất Thị Thủy – 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print