Vietnamese English

Gặp gỡ cán bộ hưu trí Viện Công nghiêp thực phẩm nhân dịp năm mới

Ngày 29/01/2019, Viện Công nghiệp thực phẩm đã tổ chức buổi gặp gỡ các cán bộ hưu trí Viện nhân năm mới Kỷ Hợi.  Viện trưởng Lê Đức Mạnh đã gửi lời chúc năm mới đến các cán bộ nghỉ hưu của Viện. Năm 2018, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nguồn chi từ ngân sách nhà nước bị cắt giảm nhiều & Viện đứng trước cơ chế tự chủ, Viện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ. Nổi bật là công tác nghiên cứu khoa học & chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất và công tác hợp tác quốc tế. Viện CNTP được đánh giá là Viện nghiên cứu đầu ngành của cả nước trong lĩnh vực công nghệ sinh học và thực phẩm. Viện đã đóng góp nhiều công trình nghiên cứu có giá trị cho đất nước. Viện đã tạo mọi điều kiện cho các đơn vị nghiên cứu và phát triển sản xuất. Nhiều mặt hàng mới được đưa ra thị trường. Công tác hợp tác quốc tế có nhiều kết quả đáng khích lệ trong năm vừa qua. Viện đã và đang thực hiện thành công dự án hợp tác quốc tế với UNIDO, đấu thầu thành công đề tài nghiên cứu khoa học của Thụy Điển… Năm 2019, với sự đoàn kết nhất trí, Viện Công nghiệp thực phẩm sẽ tiếp tục phát triển đi lên.

Các cán bộ hưu trí đều bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước sự phát triển của Viện.

Viện trưởng Lê Đức Mạnh phát biểu

Viện trưởng Lê Đức Mạnh phát biểu

Lãnh đạo Viện cùng toàn thế các cán bộ hưu trí cùng nâng cốc chúc mừng năm mới

Lãnh đạo Viện cùng toàn thế các cán bộ hưu trí cùng nâng cốc chúc mừng năm mới

Văn nghệ mừng xuân (Ảnh: Ngọc Sơn)

Văn nghệ mừng xuân (Ảnh: Ngọc Sơn)

–  Bài: Khuất Thị Thủy –

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print