Vietnamese English

Đoàn khảo sát xây dựng Đề án Công nghiệp Sinh học ngành Công thương đến năm 2030- Bộ Công Thương làm việc với Viện Công nghiệp thực phẩm

Chiều ngày 28/8/2019, Đoàn Công tác Bộ Công thương đã đến làm việc với Viện Công nghiệp thực phẩm về thực hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng Đề án Công nghiệp Sinh học ngành Công thương đến năm 2030.

Đoàn công tác trao đổi ý kiến với lãnh đạo và các cán bộ Viện

Đại diện Đoàn công tác, TS. Đặng Tất Thành đã giới thiệu Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 21/4/2017 của Thủ tướng chính phủ  về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển Công nghiệp sinh học đến năm 2030, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư phát triển Công nghiệp sinh học, đổi mới cơ chế chính sách, tranh thủ hợp tác và hỗ trợ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư và sản xuất sản phẩm từ công nghệ sinh học (gọi tắt là doanh nghiệp công nghiệp sinh học) trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y dược, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng và trở thành kinh tế -kỹ thuật quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế … Bộ Công Thương đang xây dựng Đề án phát triển Công nghiệp Sinh học tại Viện Nam lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Đoàn Công tác mong nhận được các ý kiến đóng góp của Viện.

Đoàn công tác đi thăm Xưởng thực nghiệm sản xuất ethanol từ sắn công suất 50 lít/ngày đặt tại Viện do UNIDO tài trợ

Phó Viện trưởng PGS. TS. Vũ Nguyên Thành đã giới thiệu với Đoàn về năng lực và kinh nghiệm của Viện trong nghiên cứu công nghệ sinh học, các kết quả đạt được đặc biệt là các công trình ứng dụng vào sản xuất góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước đồng thời đề xuất ý tưởng xây dựng một Trung tâm Kết nối Doanh nghiệp và Hỗ trợ Chuyển giao Công nghệ. Ý tưởng này xuất phát từ nhu cầu rất lớn của các nhà cung cấp công nghệ cũng như các doanh nghiệp cần công nghệ. Nó có thể được hiểu như một sàn giao dịch khoa học nơi các nhà khoa học, các doanh nghiệp sản xuất, các nhà cung cấp trong lĩnh vực công nghiệp sinh học có thể gặp nhau và cùng hỗ trợ một cách hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp sản xuất giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đổi mới công nghệ. Trung tâm Kết nối Doanh nghiệp và Hỗ trợ Chuyển giao Công nghệ sẽ được cấu trúc bởi hai phần, phần mềm và phần cứng. Phần mềm là cơ sở thông tin, đội ngũ mạng lưới chuyên gia, là chính sách, danh sách các nhà cung cấp trang thiết bị cũng như nhu cầu của doanh nghiệp. Còn phần cứng là phòng thí nghiệm, các xưởng trình diễn công nghệ, các showrooms trang thiết bị. Ý tưởng này nhận được sự quan tâm lớn từ các chuyên gia trong Đoàn Công tác.

 

– Bài: Khuất Thị Thủy –

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print