Vietnamese English

Đoàn cán bộ Viện Công nghiệp thực phẩm đến thăm và làm việc với viện nghiên cứu và doanh nghiệp Bungari

Thực hiện nội dung hợp tác quốc tế năm 2015 đã được Bộ Công Thương phê duyệt, từ ngày 18 tháng 11 năm 2015 đến ngày 21 tháng 11 năm 2015, PGS.TS. Lê Đức Mạnh – Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm và các cán bộ cùng đi đã đến thăm và làm việc với các viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực vi sinh vật và công nghiệp thực phẩm.

Tại Viện Vi sinh vật mang tên Stephan Angeloff – Viện Hàn lâm khoa học Bungari, GS.TS. Hristo Najdenski – Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Bungari, Viện trưởng Viện Vi sinh vật Stephan Angeloff và các cộng sự đã tiếp và làm việc với Đoàn. Tại buổi làm việc, GS.TS. Hristo Najdenski đã chào mừng Đoàn đến thăm và làm việc với Viện Vi sinh vật Stephan Angeloff, giới thiệu với Đoàn về các lĩnh vực quan tâm nghiên cứu của Viện và các hướng nghiên cứu trong tương lai. Viện trưởng Hristo Najdenski cũng mong muốn hợp tác với Viện Công nghiệp thực phẩm của Việt Nam trong việc nghiên cứu và ứng dụng vi sinh vật trong một số lĩnh vực. Viện trưởng Lê Đức Mạnh đã cám ơn sự tiếp đón chân tình của Lãnh đạo Viện Vi sinh vật Stephan Angeloff, giới thiệu một vài nét về Viện Công nghiệp thực phẩm và đặt vấn đề về việc hợp tác nghiên cứu giữa hai Viện về năng lượng sinh học và vi khuẩn lactic. GS.TS. Hristo Najdenski và PGS.TS Lê Đức Mạnh đã thống nhất nội dung dự kiến hợp tác giữa hai Viện trong thời gian tới. PGS.TS Lê Đức Mạnh đã ghi Sổ Lưu niệm của Viện Vi sinh vật Stephan Angeloff. Đoàn Công tác của Viện Công nghiệp thực phẩm đã có buổi trao đổi chuyên môn với các nhà khoa học của Viện Vi sinh vật và thăm phòng thí nghiệm của Viện. Trong buổi làm việc, ngoài những vấn đề khoa học, Lãnh đạo hai Viện cũng đã trao đổi về tổ chức và các nguồn kinh phí cho nghiên cứu khoa học của Việt Nam và Bungari.

Đoàn cán bộ Viện đến thăm Viện Vi sinh vật Stephan Angeloff, Viện Hàn lâm khoa học Bungari

Viện trưởng PGS. TS. Lê Đức Mạnh làm việc với GS.TS. Hristo Najdenski, Viện trưởng Viện Vi sinh vật, Viện Hàn lâm khoa học Bungari

Tại Viện Công nghiệp thực phẩm Plovdiv, GS.TS. Pavlina Parascova – Viện trưởng và các cán bộ của Viện đã tiếp Đoàn, giới thiệu với Đoàn về các lĩnh vực nghiên cứu của Viện. Viện trưởng Lê Đức Mạnh đã cám ơn Lãnh đạo Viện Công nghiệp thực phẩm Plovdiv về sự tiếp đón rất chân tình, chu đáo. PGS.TS. Lê Đức Mạnh đã giới thiệu về tổ chức, các lĩnh vực nghiên cứu và các công nghệ chuyển giao của Viện Công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Đoàn công tác của Viện Công nghiệp thực phẩm đã thăm các phòng thí nghiệm và trao đổi với các nhà khoa học Viện Công nghiệp thực phẩm Plovdiv. Lãnh đạo hai Viện đã ký Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác nghiên cứu chế biến gạo, cacao, đào tạo cán bộ và thông tin khoa học giữa hai Viện.

Viện trưởng PGS. TS. Lê Đức Mạnh trao đổi với GS.TS. Pavlina Parascova, Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm Plovdiv, Bungari

          PGS.TS. Lê Đức Mạnh và PGS.TS. Vũ Nguyên Thành đã được mời tham gia thành viên Hội đồng khoa học Hội nghị khoa học quốc tế Thực phẩm – Công nghệ và Sức khỏe tổ chức ngày 20 tháng 11 năm 2015. Báo cáo khoa học của Viện Công nghiệp thực phẩm Việt Nam đã được đăng toàn văn trong Kỷ yếu của Hội nghị.

          Tại doanh nghiệp chế biến rượu vang, Đoàn công tác đã trao đổi với các bộ kỹ thuật của doanh nghiệp về chủng giống, công nghệ sản xuất rượu vang, thăm cơ sở sản xuất và cảm quan sản phẩm của doanh nghiệp.

Đến thăm doanh nghiệp sản xuất rượu vang 

– Bài: Khuất Thị Thủy –

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print