Vietnamese English

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh viện Công nghiệp thực phẩm, nhiệm kỳ 2022-2027

         Ngày 23/3/2022, Đại hội Đoàn Thanh niên CS HCM Viện Công nghiệp thực phẩm đã được tổ chức. Đến dự Đại hội có đ/c Đặng Quang Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối, Bí thư đoàn khối Doanh nghiệp Hà Nội, đ/c Tạ Đình Đồng, Phó bí thư đoàn khối Doanh nghiệp Hà Nôi, đ/c Vũ Nguyên Thành, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, đ/c Vũ Đức Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, đ/c Trần Hoàng Quyên, chủ tịch Công đoàn Viện Công nghiệp thực phẩm và đông đủ các đồng chí đoàn viên thanh niên.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn – Bí thư Đoàn viện Công nghiệp thực phẩm đã báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022-2027. Đoàn Viện CNTP gồm có 40 đồng chí đoàn viên, đa số các đoàn viên đều được đào tạo bài bản có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ tốt. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi của Đoàn khối Doanh nghiệp Hà Nội, của Đảng ủy, lãnh đạo viện Công nghiệp thực phẩm, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi  được triển khai sâu rộng với các chũ đề “5 xung kích”, “4 đồng hành” gắn với các hoạt động của Khối và của viện, nhiều phần việc thanh niên được triển khai hiệu quả và đã được Đoàn khối, Đảng ủy viện ghi nhận và khen thưởng.

Đồng chí Đặng Quang Hải, bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Vũ Nguyên Thành – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội cũng xác định mục tiêu của công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Viện CNTP nhiệm kỳ 2022-2027 là Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho Đoàn viên thanh niên, triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xung kích trong nghiên cứu khoa học công nghệ, giữ vững an ninh chính trị, góp phần đưa Viện Công nghiệp thực phẩm phát triển nhanh và bền vững”.

Đại hội bầu BCH Đoàn viện khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành, Bí thư Đoàn Thanh niên viện Công nghiệp thực phẩm, khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện CNTP nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 đồng chí: Lê Ngọc Sơn, Lê Hồng Quang, Cao Xuân Bách, Nguyễn Thị Thu, Lê Thảo Nguyên.

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Viện CNTP nhiệm kỳ 2022-2027

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print