Vietnamese English

Đại hội Đảng bộ Viện Công nghiệp thực phẩm

Đại hội Đảng bộ Viện Công nghiệp thực phẩm diễn ra trong hai ngày 25, 26/5/2020. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Anh Tuấn- Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội và Tổ công tác số 4, 56 đảng viên thuộc Đảng bộ Viện CNTP (53 đảng viên chính thức, 3 đảng viên dự bị, 1 đảng viên vắng mặt vì bị ốm).

Đ/c Lê Đức Mạnh- Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện CNTP đọc Báo cáo chính trị

Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch để điều hành gồm có đ/c Lê Đức Mạnh – Viện trưởng, Bí thư đảng ủy, đ/c Nguyễn Thị Việt Anh- Chủ nhiệm BM CN Lên men, Phó Bí thư và đ/c Vũ Nguyên Thành – Phó Viện trưởng, Đảng ủy viên. Đ/c Lê Đức Mạnh khai mạc Đại hội và đọc Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Viện CNTP khóa 2015- 2020. Đảng bộ Viện CNTP là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội có 4 chi bộ và 57 đảng viên. Dưới sự chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, trong hơn 10 năm qua, tiềm lực của Viện đã được nâng lên một bước rõ rệt cả về con người và cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm; do đó, việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất tại Viện thuận lợi hơn, hiệu quả hơn. Mặc dù, Viện gặp những khó khăn nhất định như việc thực hiện cơ chế tự chủ quản lý KH & CN tại các đơn vị sự nghiệp công theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP, Nghị quyết của Đảng về KH & CN chưa được cụ thể hóa đầy đủ và chính xác  bằng các cơ chế của nhà nước, việc vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ diễn ra thường xuyên, Ban Chấp hành Đảng Bộ Viện CNTP đã lãnh đạo Viện thực hiện nhiệm vụ ở mức cao và đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra. Trong 5 năm qua, các đảng viên trong Đảng bộ đã thực hiện 90 đề tài, dự án các cấp, tăng hơn 100% so với 5 năm trước đây và được đánh giá cao, nhiều đề tài, dự án đã được chuyển giao công nghệ và tổ chức sản xuất tại Viện. Viện đã thực hiện thành công rất nhiều dự án hợp tác quốc tế. Trong giai đoạn 2015 – 2020, nhiều tập thể và cá nhân trong Viện đã đạt được nhiều thành tích và nhận được các phần thưởng cao quý. Công tác phát triển Đảng cũng được quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Viện đã cử 20 quần chúng ưu tú đi học lớp tìm hiểu Đảng, kết nạp 10 đảng viên mới, cử 4 đ/c tham gia chương trình Cử nhân chính trị và Cao cấp lý luận chính trị.

Tiếp theo, Viện trưởng Lê Đức Mạnh đọc Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội lần thứ II.

Văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội đánh giá cao Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện CNTP. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện có bước phát triển rõ nét và là một trong số ít viện nghiên cứu có tiềm lực trong nghiên cứu phát triển sản phẩm, thực hiện tốt dịch vụ phân tích và dịch vụ khoa học. Viện cũng thực hiện tốt việc liên kết với các doanh nghiệp, liên kết các trường trong đào tạo. Trong thời gian vừa qua, Đảng bộ Viện Công nghiệp thực phẩm đã thực hiện tốt đoàn kết nội bộ và lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên chấp hành chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ  và công khai minh bạch trong Đảng. Đảng Bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội rất mong Đảng bộ Viện tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, phát triển khối đoàn kết trong Đảng để lãnh đạo Viện ngày một phát triển.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Viện CNTP

Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 với sự đồng thuận cao. Chúc mừng các đồng chí Vũ Nguyên Thành, Nguyễn Mạnh Đạt, Vũ Đức Chiến, Đặng Hồng Ánh, Trần Hoàng Quyên được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Công nghiệp thực phẩm nhiệm kỳ 2020-2025 . Đ/c Vũ Nguyên Thành giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, đ/c Vũ Đức Chiến- Phó Bí thư. Đại hội cũng bầu đ/c Vũ Nguyên Thành là đại biểu chính thức và đ/c Vũ Đức Chiến là đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ 3. Đ/c Lê Đức Mạnh là Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội nên đương nhiên là đại biểu chính thức của Đại hội.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện CNTP

Ban Chấp hành Đảng bộ Viện CNTP nhiệm kỳ 2020- 2025

Đại hội cũng lắng nghe các tham luận: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong dịch vụ khoa học công nghệ– đ/c Lê Văn Trọng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Giám định Thực phẩm Quốc gia, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Viện CNTP – đ/c Đỗ Trọng Hưng, chủ nhiệm BM CN Đường bột, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tham mưu nghiệp vụ– đ/c Vũ Đức Chiến, quyền trưởng phòng KHKH & HTQT, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức chính trị trong Viện Công Nghiệp thực phẩm – đ/c Trần Hoàng Quyên, Chủ tịch Công đoàn Viện Công nghiệp thực phẩm trình bày.

Phó Viện trưởng Vũ Nguyên Thành thông qua Chương trình hành động

Phó Viện trưởng Vũ Nguyên Thành thông qua Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện CNTP nhiệm kỳ 2020 – 2025. Viện trưởng Lê Đức Mạnh phát biểu bế mạc Đại hội. Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Cán bộ Đảng viên Viện CNTP chụp ảnh lưu niệm 

– Bài: Khuất Thủy, Ảnh: Ngọc Sơn, Xuân Bách –

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print