Vietnamese English

Đại học Tổng hợp Dresden đến thăm và làm việc với Viện Công nghiệp thực phẩm

Ngày 2/10/2018, Đoàn trường Đại học Tổng hợp Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức dẫn đầu là giáo sư Thomas Walther đã đến thăm và làm việc với Viện Công nghiệp thực phẩm.

Làm việc với đoàn Đại học Công nghệ Dresden

Làm việc với đoàn Đại học Công nghệ Dresden

Tên Trường Đại học Công nghệ Dresden có từ năm 1828 và là trường Đại học công nghệ có lịch sử lâu đời nhất và được xếp hạng một trong  những trường Đại  học công nghệ tốt nhất Cộng hòa Liên bang Đức. GS. Thomas Walther đến từ Viện nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên, Đại học Công nghệ Dresden đến thăm Viện CNTP nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nghiên cứu với các nhà khoa học Viện Công nghiệp thực phẩm. Viện nghiên cứu này tập trung vào nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên và các quá trình sinh học, tổng hợp nhằm tạo ra các hợp chất mới có giá trị, các chất chống oxy hóa, các hợp chất nitơ chất lượng cao, các kháng sinh, enzim mới… Viện đầu tư nghiên cứu về quá trình tạo các hợp chất mới, thu nhận các hợp chất này cũng như nghiên cứu kỹ về chức năng tác dụng của nó và nghiên cứu sản xuất các hợp chất này ỏ quy mô lớn. Bên cạnh sử dụng canh trường vi sinh vật, Viện còn nghiên cứu sử dụng các tế bào thực vật và tảo. GS. Thomas Walther đã trao đổi với GS. Vũ Nguyên Thành và các nhà khoa học Viện Công nghiệp thực phẩm về những hướng nghiên cứu của cả hai bên để tìm ra những ý tưởng và hướng nghiên cứu cả hai cùng quan tâm để xây dựng chương trình hợp tác giữa hai bên. Buổi làm việc đã giúp trường Đại học Công nghệ Dresden và Viện CNTP hiểu rõ hơn các hướng nghiên cứu, thế mạnh của mỗi đơn vị và sẽ có các buổi làm việc tiếp theo về vấn đề này. Kết thúc buổi làm việc Đoàn đi thăm các phòng nghiên cứu và xưởng thực nghiệm của Viện.

Trao đổi với GS. Thomas Walther tại phòng thí nghiệm

PGS. Vũ Nguyên Thành trao đổi với GS. Thomas Walther tại phòng thí nghiệm

–  Bài: Khuất Thị Thủy –

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print