Vietnamese English

Cán bộ Bộ ngoại giao New Zealand và Tổ chức Liên kết chính phủ New Zealand G2G Know How đến làm việc với Viện Công nghiệp thực phẩm

Ngày 10/4/2018, ông Emmet McElhatton, quản lý về thương mại của Tổ chức liên kết chính phủ New Zealand G2G Know-How đã đến làm việc với Viện Công nghiệp thực phẩm. Cùng đi với ông Emmet McElhatton còn có bà Cao Vũ Hoàng Châu, quản lý phát triển doanh nghiệp Việt Nam của New Zealand G2G Know- How và bà Phạm Thị Ngân Hoa, Quản lý Chương trình Viện trợ của Đại sứ quán New Zealand.  PGS Vũ Nguyên Thành, Phó Viện trưởng cùng các cán bộ Viện đã thân mật tiếp đoàn.

PGS Vũ Nguyên Thành tiếp ông Emmet McElhatton, quản lý về thương mại của Tổ chức liên kết chính phủ New Zealand G2G Know-How và các cán bộ Đại sứ quán New Zealand

Ông Emmet McElhatton đã giới thiệu về New Zealand G2G Know How. New Zealand G2G Know How được thành lập bởi Bộ Ngoại giao và bộ Thương mại và Doanh nghiệp của New Zealand nhằm phát triển thương mại và chuyển giao công nghệ của New Zealand đến các quốc gia khác. Tổ chức này hoạt động trong 9 lĩnh vực, bao gồm kinh doanh nông nghiệp, quản lý rủi ro, giáo dục, chính phủ điện tử, môi trường và bảo tồn, an toàn thực phẩm, doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp và phát triển du lịch. Ông Emmet McElhatton rất mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa New Zealand G2G Know How và Viện Công nghiệp thực phẩm.

PGS Vũ Nguyên Thành đã giới thiệu về Viện với các vị khách quốc tế. Viện Công nghiệp thực phẩm có bề dày 50 năm xây dựng và phát triển. Viện có 11 Trung tâm, phòng ban và một chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh. Viện tập trung nghiên cứu trong các lĩnh vực Công nghệ Sinh học và Chế biến thực phẩm. Công tác kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện thông qua hoạt động của Trung tâm phân tích và Giám định thực phẩm Quốc gia. Viện Công nghiệp thực phẩm mong muốn hợp tác với các Viện nghiên cứu, trường Đại học và Doanh nghiệp New Zealand trong lĩnh vực chế biến thực phẩm. Hai bên đã trao đổi về các hoạt động có thể thực hiện trong thời gian tới nhằm xúc tiến hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

 

– Bài: Khuất Thị Thủy – 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print